Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv

Nalezené příspěvky

Infantílnosť

1. 10. 2018

http://www.girardatlarge.com/wp-content/uploads/2014/02/Head-in-“Správaš sa ako malé dieťa”, zvykneme povedať človeku, ktorému chýba ten “správny - normálny” životný nadhľad. Naopak, jeho pohľad je zameraný na seba samého. Dieťa ešte nevie pochopiť, že svet sa netočí okolo neho. Že v reály to je presne opačne. Holandský historik a filozof Johan Huizinga kritizuje moderného človeka, že sa často chová ako dieťa: vyhľadáva banálne rozptýlenie, senzácie a masové predstavenia; jeho úmysly nie sú úprimné; je netrpezlivý voči názorom iným; je vrtkavý a svojhlavo presadzuje len svoju slobodu, ktorú chápe ako voľnosť v konaní.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 3

Pokora a jednoduchosť

2. 10. 2018

http://th.bebeblog.it/PmXT-3S1gEYXilLvhWZ58Y_9M4A=/fit-in/655xorAko málo poznáme svet, ktorý nás obklopuje? Vedci predpokladajú, že poznáme iba 4% nekonečného vesmíru. Zostáva asi 96% z neho, o ktorom nevieme absolútne nič. Dokonca ani to, z akého materiálu sa skladá. Ale nemusíme ísť do makrokozmosu, stačí sa poobzerať okolo seba a objavíme podobnosť aj v našom osobnom svete.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Ovládaný

3. 10. 2018

www.aleteia.orgNadšenie pre niečo je inšpirované určitým okamihom. Môže to byť stretnutie s charizmatickým alebo talentovaným človekom. Môže byť inšpirované určitou udalosťou v živote človeka - bolestnou alebo radostnou. Taktiež nejakým osobným pozvaním k nejakej činnosti konkrétnym a nám blízkym človekom. Toto všetko v nás môťe zapáliť nadšenie pre nejakú činnosť. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Ohlasovanie radosti

4. 10. 2018

http://footage.framepool.com/shotimg/124988228-raccontare-storieNiekedy ma prekvapujú spôsoby, ktoré sa používajú na presviedčanie ľudí. V súčastnej dobe, sú dôležitejšie emócie a gestá, ako normálna logická argumentácia či svedectvo o živote. Tak populisti alebo extrémisti vyhrávajú v politike, šamani či šarlatáni v duchovnosti, marketing a emocionálne spracovaná reklama v obchode...

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Prijať Boha

5. 10. 2018

prijat.jpgRodina je priestor priateľstva a lásky, kde členovia si prajú navzájom dobro. Je normálne, že táto túžba pre nasmerovaní člena rodiny môže byť vyjadrená aj spôsobom: “Beda ti, ak…” Sú to klasické prorocké slová rodičov, ktoré pozývajú k prevzatiu zodpovednosti za rozhodnutia a skutky. Ide o uvedomenie si následku zlého konania. Ide o prezieravosť rodičov voči skutku, ktorý sa ešte nestal.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 3

Pohľad radosti

6. 10. 2018

http://2.bp.blogspot.com/-rStsNT78ZZw/TpPURaGKKAI/AAAAAAAAG2I/unPri príprave týchto uvažovaní, si často uvedomím, ako ľahko vpadnem do negativizmu. Vykresliac nejakú “nepríjemnú” ľudskú skutočnosť, aby som pozval seba i vás k zmene. A stojí ma mnoho námahy, aby som našiel nejaký pozitívny rozmer ľudského života. Je pravdou, že tak ako horiacu sviecu v tmavej miestnosti si každý všimne a vo dne vojde do zabudnutia, tak i svetlo Božieho dobra.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 2

Blížny

8. 10. 2018

http://www.vivizen.com/2008/09/18-modi-per-aiutare-il-prossimo-oJe paradoxom života, že čím sme starší, tak tým viac sme schopnejší si skomplikovať život. Pre deti, ak je niečo čierne, tak je to čierne. Mladí (myslím tým vek puberty, pretože dnešná pedagogika ho posúva do veku, kedy už by človek mal byť dospelý), s ich silným entuziazmom, hneď sa vrhnú do aktivít, ktoré ich nadchnú. Ale my dospelí začíname kalkulovať príliš nad naším životom. Často nedokážeme cez naše kalkulovanie (výhodnosť, strach, námaha) nájsť správnu cestu života. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Autentické prijatie

9. 10. 2018

https://populerkultur.net/wp-content/uploads/2016/05/YGuY1NosuecAkú radosť a uspokojenie prežívame po dobre vykonanej práci, po dobre prežitom dni, po realizácii zaumienených vecí... Tieto a im podobné skútočnosti nás privádzajú ešte väčšej oduševnenosti a aktívnosti v nasledujúcom dni. Avšak je tu aj jedno nebezpečenstvo: Príšná aktívnosť so svojimi viditeľnými výsledkami sa stala akousi normou úspešného dňa či života.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 1

Nový spôsob modlitby

10. 10. 2018

modlitba.jpgNovosť a kuriozita vzbudzujú, viac či nemej, záujem u každého človeka. Niektorí ich vnímajú pozitívne a hľadajú spôsoby, ako použitím nových vecí alebo poznaním nových vedomostí skvalitniť svoj život. Naopak, iní odmietajú zmenu a vnímajú ju ako narušenie poriadku a pravidiel. Akokoľvek, závisí od konkrétnej novosti, či ju človek prijme alebo odmietne.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Vytrvalosť

11. 10. 2018

vytrvalost.jpgAkú radosť prežívame nad dobre prežitým časom. Keď rozpoznáme úspech, ktorý nám priniesla naša námaha, vytrvalosť a pokračovanie. Keď si prelistujeme album fotiek z prežitého roku, prijmeme ocenenie v práci či v škole, poďakovanie od rodiny… Len my sami vieme, koľko námahy a vytrvalosti to chce. I ja sa neustále poteším za každé povzbudenie a poďakovanie od vás čitateľov.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 2

Božie kráľovstvo

12. 10. 2018

bkralovstvo.jpgPrítomnosť zla vo svete neustále provokuje veriaceho človeka a stavia ho pred mnoho ťažkých otázok. Tie vyvolávajú v ňom smútok a úzkosť. Totiž, zlo sa zmocňuje srdca človeka a zasieva smrť okolo neho. Veriaci však vie, že ono nepochádza od Boha - ono je následkom ľudskej nezodpovednosti ale i síl, ktoré prekonávajú človeka, ovládajú ho a robia z neho obeť.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Dôležitosť prítomnosti

13. 10. 2018

dejiny.jpgSme navyknutí hľadieť do minulosti - vnímať, ako naša prítomnosť závisí od naších dejín. Ako nás ovplyvnili skutočnosti: Do akej rodine sme sa narodili? Ako a kto nás vychovával? Akých ľudí sme stretli a čo v nás zanechali? Aké udalosti nás oa náhody čo sa nám udialo?

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Nájsť to podstatné

14. 10. 2018

https://www.giovanigenitori.it/wp-content/uploads/2016/07/GG-conBohatstvo bolo, je a bude považované v tomto svete za znamenie úspechu, šťastia a plnosti života. Zvlášť Západný človek po ňom túži vo svojej prirodzenosti. I svätá Matka Tereza si to všimla: "Mnohí, zvlášť na Západe, zmýšľajú, že peniaze robia človeka šťastným. Ja si to však nemyslím.”

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 4

Istota zázraku

15. 10. 2018

istota.jpgDnešný človek je opantaný túžbou po istotách. Dokonca i mnohí politici, cez marketingové analýzy v posledných rokoch, odhalili túto “tajnú” túžbu človeka, a predávajú sa ako tvorcovia a garanti istôt. Nie sú to len istoty realizované v podobe akýchsi “sociálnych balíčkov”, ale i sľubov po švajčiarskych dôchodkoch, minimálnych mzdách či základnom nepodmienenom príjme.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 2

Čistota viery

16. 10. 2018

https://i.pinimg.com/originals/13/67/f2/1367f2e360089b3c50931743Hnev je jedna zo základných emócií človeka. Ako povedala moja profesorka sociálnej psychológie: “Ona sa navonok javí ako negatívna emócia, ale je funkčná pre človeka.” Jednoducho, ako každú inú zo 7-8 základných emócii, človek ju potrebuje. Pre dospelého človeka, ide o prechodnú reakciu na situáciu, ktorú odmietame a nechceme ju prijať (v niektorých prípadoch nám spôsobuje bolesť či stratu).

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 1

Zložiť masku

17. 10. 2018

la_grande_bellezza_ansa.jpgMnohí psychológovia sa prikláňajú k názoru, že každodenný život človeka je definovaný neustálym menením masky. Podľa situácie, úlohy a priestoru, v ktorých sa človek nachádza, si nasadzuje funkčnú masku. Človek sa tak skrýva za určitú konkrétnu masku, ktorá mu umožňuje, aby naplnil svoje i očakávania iných. Človek sa tak stáva určitou postavou, ktorú práve hrá.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Dôvera v učeníkov

18. 10. 2018

dovera.jpgKoľko vznešených myšlienok, nadšenia a diel zaľahlo prachom po smrti (reálnej alebo nadšenia) zakladateľa či autora. Na celej zemi nájdeme množstvo pomníkov, ktoré pripomínajú charizmatické osobnosti, ktoré však nedokázali svoje dielo posunúť ďalším, aby v ňom pokračovali. Sociológia to nazýva chýbajúca inštitucionalizácia charizmatickej osobnosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Nemať strach

19. 10. 2018

strach2.jpgKeď čelíme nepredvídaným a nebezpečným situáciám, náš život sa takpovediac zablokuje. Človek je vedený inštinktom a iracionálnym pocitom, ktorý spôsobuje paniku a úzkosť. Takýto pocit definujeme ako strach. V momente jeho prežívania, ovplyvňuje naše voľby, vzťahy, t.j. našu celú existenciu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Živé svedectvo

20. 10. 2018

svedectvo.jpgV tejto dobe sekularizácie, sa veľa hovorí o hranici medzi posvätným e profánnym priestorom, medzi cirkvou a štátom, i o úlohe kresťanov v spoločnosti. Kresťania sú často obviňovaní z vnášania kresťanských hodnôt do života spoločnosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 1

Túžba po miestach

21. 10. 2018

stolicky.jpgExistujú rôzne motivácie, ktoré nás privedú k našim rozhodnutia. Je dôležité, aby sme ich vedeli rozpoznať. Ony sú hnacím motorom nášho života, ktorý sa tak stáva aktívnym a uvedomelým. Realizujeme tak projekt, ktorý môžeme nazvať “stávanie sa opravdivým človekom”.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na nedeľu | Komentářů: 0

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky