Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv

Nalezené příspěvky

Radosť zo ženícha

20. 1. 2020

radost.jpgĽudská myseľ si od nášho narodenia vytvára prepojenia a schémy. Podľa nich posudzujeme vnemy, ktoré vstupujú cez naše zmysli. Napríklad i také „správne“ správanie, či už ide o konkrétneho človeka alebo inštitúciu. Je dobré (správne), keď sa správa podľa týchto schém, a je deviantné, keď koná ináč. Preto, každý z nás potrebujeme prehodnocovať naše schémy.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

K podstate vecí

21. 1. 2020

podstata.jpgČlovek má vzácny dar: túžbu po poznaní a pochopení. Niektorí ju naplno využívajú a pri otázkach sa usilujú ísť pod povrch zdania. Pochopiť slová, veci, udalosti. Rozlúsknuť pomyselnú škrupinu a prísť až k jadru problému, ktorý vnímajú zmyslami. Pochopiť to, čo je viditeľné, počuteľné a hmatateľné. Nestačí im povrchné prijatie zdania a následný akýsi subjektívny súd.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Byť pro-life

22. 1. 2020

zivot.jpgVeľa sa hovorí o pro-life hnutí, ktoré presadzuje špecifický pohľad na bioetické otázky. Jeho východiskovým postojom je predstava, že: "Ľudský život nikdy nebol považovaný za najvyššie dobro…“ Osobne sa neustále zamýšľam, ako zmeniť toto ich „poznanie“? Ako vybudovať ozajstnú kultúru života?

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Byť apoštolom

24. 1. 2020

velkost.jpegApoštol je posol. Ten, ktorý je "poslaný k". To znamená, že koná pod autoritou, ktorá mu bola udelená zhora. Na splnenie tejto výzvy by mal v sebe vyvinúť jednu dôležitú schopnosť: vidieť súvis medzi udalosťami a skutočnosťami, ktoré sa odohrávajú. Vnímať, ako je všetko prepojené; a ako, čo a s kým spoluúčinkuje. Uznať hodnotu histórie, súčasných a budúcich projektov. Preto musí študovať tak ideály ako aj realitu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Zdroj odvahy

25. 1. 2020

vlajkyzle.jpgKedykoľvek sa Európa začne zamýšľať nad vlastným projektom, vyjde na povrch klasická otázka: Na akých základoch (hodnotách) chceme stavať tento projekt? Aj preto si kresťania uvedomujú, aká aktuálna je Kristova výzva z dnešného evanjeliového úryvku: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." Učeníci sú pozvaní hlásať, vysvetľovať, nazerať na prítomnosť pod zorným uhlom Veľkej noci. Teda, poukázať a pozvať k novému spôsobu života.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Kristov program

26. 1. 2020

projekt.jpgKeď nový prezident štátu, nový biskup diecézy, nový šéf firmy zaujmú úrad, do ktorého boli zvolení či nominovaní, čaká sa na ich prvé slová. Tento pár stranový príhovor prináša smerovanie, ktoré chcú vniesť do danej spoločnosti. To ovplyvní nielen ľudí, ktorí sú pod jeho riadením, ale i okolitú spoločnosť.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Dôležitosť jednoty

27. 1. 2020

jedentanier.gifLegendu o troch prútoch Svätopluka pozná hádam každé dieťa. Rodičia ju rozprávajú svojim deťom, aby odhalili jednotu a spoluprácu v rodine. Ak chýba, stačí málo a ten, kto baží po rozdelení, má ornú pôdu v takomto spoločenstve. To môže byť zoskupenie politické, spoločenské, rodinné i náboženské.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Priestor domova

28. 1. 2020

tajomstvodomova.jpgDomov predstavoval i predstavuje najmenšie ľudské spoločenstvo, ktoré človek vo svojom živote vytvára. Je to východiskový bod pre každého z nás. Dá sa povedať, že život je definovaný dvoma pohybmi: a) neustále vychádzanie z domu do okolitého prostredia, a b) následná radosť z návratu do tohto intímneho priestoru. Hovoriť o domove, tak znamená hovoriť o spoločenstve, ktoré je definované vzájomnou starostlivosťou, prepojenosťou a dopĺňaním.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Dobre načúvať

29. 1. 2020

pocuvanie.jpgNestačí mať zdravé zmysly, to poznáme veľmi dobre, je potrebné ich správne používať. Zdravé uši sú len predpokladom dobrého počúvania, zdravé oči predpokladom dobrého nazerania… Je potrebné ešte niečo viac. Mať živé prepojenie medzi zmyslami a mysľou i srdcom. Otvorenou mysľou a nepredpojatým srdcom.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Živé Slovo

30. 1. 2020

slovo.jpgMám rád odvážnych ľudí, ktorí vedia ísť za svojim cieľom. Nehovorím o pochabých a nerozvážnych. Ale o tých, ktorí, napriek tomu, že vnímajú riziká a poznajú možnosti, v slobode sa rozhodnú pre ťažšiu a kreatívnu cestu. Výsledkom je naplno prežitý život, často ocenený úspechom a obdivom. Odmena takéhoto konania je dlhodobá, dokonca večná.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Odlišná logika

31. 1. 2020

rast.jpgNie je jednoduché vysvetliť niektoré skutočnosti v ľudskom živote. Bolo by potrebné napísať dlhé traktáty, ktoré by vysvetlili presne to, čo sa myslí pod slovom láska, priateľstvo, radosť, smrť… Na ich lepšie pochopenie takýchto komplexných skutočností si pomáhame opisom, príkladmi, podobenstvami či symbolmi. Každé zjednodušenie (akokoľvek sa dobre počúva) by mohlo oslabiť bohatstvo týchto pojmov.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na nedeľu | Komentářů: 0

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky