Jdi na obsah Jdi na menu

Líder Pentekostálnych cirkví konvertoval na katolicizmus

20. 8. 2014

Ulf Ekman, jeden z najdynamickejších a najvplyvnejších lídrov v charizmatických cirkvách (ako ho pomenoval Generálny sekretár Švedskej aliancie evanjelikov Stefan Gustavsson), ktorých Švédsko malo v poslednom storočí, známy líder a pastor Švedskej evanjelickej cirkvi, spolu so svojou manželkou konvertoval na katolícku vieru. Ako oni sami poukázali, že toto ich rozhodnutie bolo dlhodobo budované na základe uvažovania nad evanjeliom a nad svojou vierou.

483x309.jpg

Sám o svojej konverzii na katolícku vieru povedal tieto slová: «… stretli sme mnoho ľudí so zvláštnym prístupom ku našej konverzii na katolícku vieru. Takýto postoj je viditeľný u mnohých v postmodernej dobe: sú ochotní prijať, že ich Boh povoláva do Katolíckej cirkvi, ale nie sú ochotní prijať jej doktrínu. Akoby bolo možné zobrať vážne nejaký aspekt viery a iný odmietnuť."

On pokračuje: “Pre nás pravda bola základným elementom našej konverzii. Verili sme stále v Božie slovo, v ktorom je vyjadrená absolútna pravda, zjavená Bohom. Krok po kroku sme pochopili lepšie, že je tu Cirkev konkrétna, historická, založená Ježišom Kristom a ktorá uchováva poklad a depozit viery. Ak sme uverili, že plnosť pravdy je uchovaná a udržiavaná v Katolíckej cirkvi, nemáme inú možnosť ako zjednotiť sa v plnosti s touto Cirkvou.”

Sám poukazuje, že keď prišiel moment prijatia zo strany Cirkvi, cítili sa pripravení “zanechať svet nikoho”. Bolo to akoby sa konečne stali tým, čím doteraz boli. Sám priznal, že neodhadzujú to, čo im Boh dal vo svete evanjelickej a charizmatickej viere. Ale pre nich to “evanjelické nestačí”. Bolo to dôležité, ale nedostatočné - zvlášť v oblasti, ktorú Cirkev v plnosti ponúka so svojím bohatým sviatostným životom. Sviatosti sa pre nich stali hmatateľnou realitou v ich živote. A ich slová na záver: “Je naozaj vzrušujúce žiť naplno pre Ježiša Krista v Katolíckej cirkvi.”

 

 

Porov: http://www.iltimone.org/32061,News.html