Jdi na obsah Jdi na menu

Návrat k víziám

1. 12. 2019

novyzivot.jpgNaše zmysly sú schopné zachytiť neskutočné množstvo podnetov v jednom okamihu. Avšak ľudský mozog má nevšednú kapacitu filtrovať mnohé z týchto podnetov a vybrať jeden-dva, ktorými sa vedomie zaoberá. Ostatné sú filtrované, potlačené ako nepodstatné a neužitočné. Bez tejto schopnosti by sa človek zbláznil. Na druhej strane, môže sa stať, že prehliadne podstatné skutočnosti.

V dnešnom úryvku z Evanjelia, Ježiš pozýva svojich učeníkov k bdeniu. Ešte lepšie k pripravenosti: “aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete”. Použije ako príklad generáciu za dní Noeho, ktorá sa nechala opantať časnými radovánkami a starosťami. Ich pozornosť je upriamená na uspokojenie svojich momentálnych túžob, že “nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých”.

Advent je vhodný čas, aby sme sa vrátili väčším víziám nášho života. Aby sme prehodnotili, ktoré skutočnosti filtrujeme a ktoré naopak sa stávajú smerodajnými pre naše každodenné rozhodnutia a konania. Svet sa tak stane priestorom, v ktorom môžeme žiť náš sen. Projekt, ktorý ak je živený Božím slovom a Božou prozreteľnosťou, nás privádza k stretnutiu s prichádzajúcim Pánom a prítomným človekom. Skúsme v tomto duchu prežívať tento čas adventu.

 

Mt 24,37-44: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář