Jdi na obsah Jdi na menu

Sociológia migrácie

kniha.jpgV súčasnosti sa v európskej spoločnosti veľa hovorí o migrácii a emigrantoch-imigrantoch. Prijať ich alebo odmietnuť? Majú zmysle kvóty definované zákonom či smernicami Európskeho parlamentu a komisií. Tak som si povedal, že by bolo najvhodnejšie pozrieť s trochu viac na tento fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu od počiatku. Na začiatok som si kúpil manuál, ktorý na svojich 330 stranách obšírne ponúka poňatie sociológie o tento téme. Autorom je profesor Maurizio Ambrosini, ktorý prednáša Sociológiu migračných procesov na Fakulte politických vied v Miláne. Nejaké výpisky z tejto knihy vám chcem ponúknuť na týchto stránkach.

Obsah:
Kap.1 Migrácia a migranti: 1.1 Kto sú migranti?; 1.2 Typy migrantov; 1.3 Kontexty a tendencie migrácie; 1.4 Fázy a cykly imigrácie;
Kap.2 Hľadanie príčin: 2.1 Makro-sociológia: stimulujúce faktory; 2.2. Makro-sociológia: príťažlivosť ponuky;

 

Příspěvky

1 Migrácia a migranti

29. 6. 2015

Táto kapitola mieri predstaviť migračný pohyb ako niečo neustále meniace sa a problematické zadefinovať s konečnou platnosťou. Na druhej strane je realitou, ktorá tu bola od počiatku ľudstva. Preto je dôležité sa pozastaviť nad touto problematikou, ktorá zasahuje Západný svet a mení ho.

 

1.1 Kto sú migranti?

30. 6. 2015

http://www.francavilla-angitola.com/images/Partenza_Stazionebig.Migrácia sama o sebe je fenoménom starým ako samotné ľudstvo. Je možné povedať, že človek je “migračným druhom”. Ľudia sa od začiatku prejavovali ako nomádi, premiestňujúc sa za obživou a utekajúc pred nešťastím. Neustále je prítomná táto tendencia geografickej mobility, podnietená rôznymi dôvodmi. Teda migráciu môžeme definovať ako “formu teritoriálnej mobility ľudského druhu”.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0

1.2 Typy migrantov

2. 7. 2015

http://www.historyplace.com/unitedstates/lange/dor12-106.htmPrvá predstava o migrantovi je, ako o “prišlom človeku odsúdenom k manuálnej a špinavej práci, slabej kvalifikácie, všeobecne muž a na počiatku sám”. Pri lepšom skúmaní problematiky veľmi rýchlo zistíme, že to nie je tak. Tento príspevok predstavuje základných osem rôznych typov imigrantov.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0

1.3 Kontexty a tendencie migrácie

4. 7. 2015

http://www.valvibratalife.com/wp-content/uploads/2013/01/emigranUž v predchádzajúcej kapitole sme mohli prijať niektoré základné aspekty migrácie. Pre ich lepšie pochopenie ich zanalyzujeme na základe časového potriedenia v ekonomicko-politického kontextu, limitujúc sa na horizont súdobých dejín.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0

1.4 Fázy a cykly imigrácie

13. 7. 2015

http://www.schumachercargo.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/ISociologická analýza migrácie poukázala na niektoré dynamiky relatívne preukázateľné. V tejto časti si predstavíme tri rôzne pohľady na ne, ktoré aj keď majú svojich kritikov, predsa vytvoria istý obraz.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0

2 Skúmanie dôvodov migrácie

30. 8. 2015

Ide o pohľad na kauzy, ktoré vyvolávajú migračný pohyb a definujú i záujem o konkrétne krajiny. Pozrieme sa na ne z pohľadu dvoch sociologických perspektív: z pohľadu makro-sociológie, definovanej ako štrukturálnej (reprezentovanej Marxom a Durkheimom); a z pohľadu mikro-sociológie, ktorá vychádza z pohľadu na jednotlivca ako racionálneho aktéra, ktorý prijíma rozhodnutia zamerané na zvýšenie svojho blahobytu (reprezentovanej Weberom).

 

2.1 Makro-sociológia: stimulujúce faktory

31. 8. 2015

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1298/files/2014/10Je veľmi ťažké vytvoriť jedinú platnú teóriu, ktorá by vysvetlila migráciu v posledných 50-tich rokoch. Je možné poukázať na niektoré základné momenty, ktoré definujú určitú prepojenosť medzi migračnými pohybmi ako sociálnym fenoménom. Aspekty, ktoré sa dotýkajú krajín pôvodu sú: chudoba a často hlad; chýbajúca práca alebo chabá odmena za vykonanú prácu; preľudnenie krajín Tretieho sveta; následne sú to vojny, plienenie, prírodné katastrofy, politický nátlak, prenasledovanie a ďalšie.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0

2.2. Makro-sociológia: príťažlivosť ponuky

2. 9. 2015

https://ilconformistaonline.files.wordpress.com/2014/12/240.jpgĎalším vysvetlením je makrosociologická perspektíva, ktorá sa zamerala na ponuku menej ohodnotenej práce zo strany ekonomických systémov v rozvinutých krajinách. Znova ide o určitý impulz, ktorý pochádza z Marxovej myšlienky o “rezervnej armády nezamestnaných”, ktorú definoval vo svojom diele Kapitál. Hovoríme o vstupe imigrantov na trh práce, ktorý je vyžiadaný kapitalistickým systémom.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0

2.3 Mikro-sociológia: od individuálneho rozhodnutia ku rodinnej stratégie

4. 9. 2015

http://4.bp.blogspot.com/-vED4Hvn1EnI/VYQyzzF5LeI/AAAAAAAACbk/gyPosúvame sa do priestoru mikro-sociológie, ktorá sa zameriava zvlášť na rozhodnutie migrovať, ako na rozhodnutie slobodné a chcené jednotlivcom, založené na racionálnej kalkulácie výhodnosti takéhoto rozhodnutia. Je založené na predpokladu, že ak človek má pred sebou dve tri možnosti, vyberie si tú najvýhodnejšiu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Sociológia migrácie | Komentářů: 0