Jdi na obsah Jdi na menu

2 Skúmanie dôvodov migrácie

30. 8. 2015

prejsť na Úvod s Obsahom

Ide o pohľad na kauzy, ktoré vyvolávajú migračný pohyb a definujú i záujem o konkrétne krajiny. Pozrieme sa na ne z pohľadu dvoch sociologických perspektív: z pohľadu makro-sociológie, definovanej ako štrukturálnej (reprezentovanej Marxom a Durkheimom); a z pohľadu mikro-sociológie, ktorá vychádza z pohľadu na jednotlivca ako racionálneho aktéra, ktorý prijíma rozhodnutia zamerané na zvýšenie svojho blahobytu (reprezentovanej Weberom).

Podkapitoly:
2.1 Makro-sociológia: stimulujúce faktory;
2.2 Makro-sociológia: príťažlivosť ponuky;
2.3 Mikro-sociológia: od individuálneho rozhodnutia ku rodinnej stratégie;