Jdi na obsah Jdi na menu

Súcit a jeho ponuka

7. 12. 2019

sucitboha.jpgPred nejakým časom som našiel nádhernú definíciu súcitu. Autor ho definoval ako „prejav istého druhu bezpodmienečnej lásky, ktorá pre svoju podstatu nežiada nič na výmenu“. Ide o spoluúčasť na živote toho druhého podľa konkrétnych možností súcitiaceho. Ona sa realizuje prostredníctvom úprimného pozorovania, vnútorného prežívania, vykročenia voči núdznemu a konkrétnou pomocou.

Týmto slovom definuje evanjelista Matúša vzťah Ježiša voči davu. Charakterizuje ho slovami: "Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.“ Vidiel ich situáciu a potreby, pohol sa v ňom pocit nutnosti konať. Ježiš tiež vníma príčinu tejto situácie. Sú "ako ovce bez pastiera“. A prvým pastierom zveril úlohu: "Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo‘“, a dáva im moce: "Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte."

Uvažujúc nad touto udalosťou neustále zaznieva Kristova výzva: "Choďte a hlásajte…“ Akoby chcel povedať: Nepotrebuješ utekať ďaleko. Ak chceš priniesť nádej do života, premeň svoje každodenné kráčanie životom na ohlasovanie radostnej zvesti. Tam kde sa nachádzam a kde sa pohybujem by malo zaznieť: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Žiť kresťanské hodnoty v slobodnej spoločnosti. Slovami Jána Pavla II.: "Nepotrebujeme sa brániť, stačí, že budeme žiť autentické kresťanstvo.“ Asi v tom si on predstavoval „kultúrnu vojnu“.

 

Mt 9,35–10,1.5a.6-8: Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář