Jdi na obsah Jdi na menu

Úvaha nad textom Lk 13,18-21

7. 11. 2012

rast.jpgJežiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Text evanjelia začína slovami “Potom povedal...”, napriek tomu, že liturgická úprava začína “Ježiš povedal...”. Tým chce naznačiť, že tieto Ježišove slová priamo súvisia s predchádzajúcou konfliktnou situáciou. Ježiš v sobotu uzdravuje zhrbenú ženu slovami a vkladaním rúk: “Žena, si oslobodená od svojej choroby“. Slová predstaveného o tom, že je potrebné zachovávať sobotu a uzdravovať iný deň, rozhorčujú samého Ježiša a robí mu výčitky.

Následne sa obracia k ľuďom v synagóge, ktorí sú ohromení a radostní, a jednoduchými dvoma podobenstvami učí o podstate Božieho kráľovstva. V týchto podobenstvách ho prirovnáva k horčičnému zrnku a ku kvasu. V týchto prirovnaniach vychádzajú do popredia dve skutočnosti:

  1. kontrast medzi nepatrnými počiatkami a následným mohutným vplyvom rastúceho diela - v drobných a skrytých skutkoch je možné už vidieť víťazstvo nad samotným diablom a zlom;
  2. neustáli progres-rast samotného Božieho kráľovstva, ktoré nie je statické.

Evanjelium nám predkladá to, čo o 2000 rokov neskôr zhrnie Katechizmus Katolíckej cirkvi: “Božie kráľovstvo ... prišlo v osobe Ježiša Krista a tajomne rastie v srdci tých, čo sú do neho včlenení, až kým sa plne neprejaví vo svojom eschatologickom zavŕšení”. To základné zrnko či kvas vkladá Kristus, to je jeho milosť pôsobiaca v našom živote - naše povolanie, posväcujúca a pomáhajúca milosť. Ale na to aby rástlo je potrebné správne zázemie (pôda či to cesto) - naša osoba, spoločenstvo, spolupráca s Božou milosťou (spomeňme si na podobenstvo o rozsievačovi).

A ak to prepojíme s predchádzajúcou udalosťou z evanjelia, kde Ježiš zdôrazňuje službu. Kedy poukazuje na to, že služba blížnemu je omnoho viac ako Zákon (sobota je pre človeka a nie človek pre sobotu). Božia milosť s našou pripravenosťou slúžiť je priestorom, kde Božie kráľovstvo rastie.

Zákon je statický, zväzujúci - láska je dynamická, oslobodzujúca!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář