Jdi na obsah Jdi na menu

ObrazekŠetrnosť je jedna z krásnych čností človeka, ktorá sa riadi múdrosťou. Vedie človeka k rozumnému nakladaniu s majetkom, ktorý získal, vlastní a obhospodaruje. Zároveň dotyčný má nasmerovaný pohľad aj do budúcnosti; nežije len podľa toho, čo si môžem dovoliť dnes, tak si to dovolím, ktoré nie je ďaleko od: Dnes hojno, zajtra... Ale predsa skúsenosť nás učí, že je ťažko stanoviť nakoľko sa šetrnosť zamieta s lakomstvom. Preto je Dôležité hovoriť aj o tomto hriechu.
→ Tretia temná oblasť života: lakomstvo
Keď hovoríme o lakomstve, nejde tu o to, čo vlastníme a koľko toho vlastníme – na to máme právo od stvorenia sveta. Boh stvoril svet pre človeka. Je to skôr o našom postoji dychtivosti a žiadostivosti voči bohatstvu a vlastneniu. Vo všeobecnosti je možné hovoriť o 4 pravidlá, ktoré vylúčia z nášho života tento hriech a neresť lakomstva. Poukážu na náš vzťah k majetku, peniazom a veciam:
1. Ako sme získali vlastníctvo? Získavanie vecí, peňazí, výhod nesmie ísť proti štátnemu a spoločenskému zákonu (napr.: neplatenie dní, odvodov...) alebo Božím prikázaniam (krádež, privlastnenie, nevrátenie, nespravodlivo rozdelené...) – Niekedy štátne zákony umožňujú privlastnenie majetku, ktorý mi nepatrí, a na ktorý nemám podľa Božích prikázaní nárok. Obratie o majetok človeka, ktorý si nie je vedomí danej hodnoty majetku alebo ktorý je v núdzi. Dobrá, ktoré vlastníme musia byť získané poctivo a čestne.
2. Omyl v chápaní vlastníctva! Často si myslíme, že to, čo som získal, mi výhradne patrí – nemusia to byť len veci. Že, nie som povinný nikomu nič dať, či podeliť sa. U lakomých ľudí chýba citlivosť voči potrebám iných. Možno poznáte výrok René Descartesa: Cogito, ergo sum – Myslím, teda som! Pre ľudí, ktorí sa nechali obmotať týmto hriechom skôr platí: Habeo, ergo sum – Vlastním, teda som!
3. Neprítomnosť akejkoľvek akejkoľvek kreatívnosti, konštruktívnosti a kolektívnosti. Pracuje, len aby zarobil a obohatil sám seba. Nepozerá, čo by som urobil pre spoločné dobro – zdokonalenie práce, efektívnosti, uľahčenie pre všetkých, vytváranie zisku pre zamestnávateľa, pomoc spolupracovníkom.
4. Súčasťou správania každého človeka by mala byť aj čnosť chudoby. Tá nás privedie k tomu, aby sme sa vyhli postojom, ktoré privádzajú k hriechu lakomstva. Medzi ne patria: Unáhlená túžba – musíme mať trpezlivosť v dosahovaní vlastníctva (Je to častý problém nás mladých – veľmi rýchlo by sme sa chceli podobať tým, ktorí už dlhé roky pracujú a zarábajú. Chceme mať hneď také veci, ako iní, ktorí už pracujú desiatky rokov. Chceme mať platy, ako tí, ktorí pracujú dlhé roky); necitlivosť voči právam a potrebám iných (Častá naša skúsenosť: Ja sa nestarám do teba, ty sa nestaraj do mňa; hľaď si svoje; rob si svoju robotu a ja svoju. Nezáujem o druhých); neochota pomôcť druhým.
→ Akí postoj zaujať?
ObrazekAsi najukážkovejší je postoj, ku ktorému nás pozýva aj svätý apoštol Pavol: „Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie, nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť, nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život.“ (Tim 6, 17-19).
Lakomí ľudia sa vzďaľujú od apoštolovho odporúčania; oni milujú jedine poklad tejto zeme a neprejavujú záujem o bohatstvo budované v nebi. Pri pohľade na matériu sa stávajú tvrdými a hrubými, bez citlivosti voči potrebám iných a nemajú žiadnu motiváciu len peniaze. Trpia vplyvom vlastnej žiadostivosti, ktorá ich pozbavuje opravdivej radosti a nakláňa k pozemským veciam. Priľnutie k peniazom zabraňuje pozerať im do budúcnosti a zahmlieva vzťah v Bohom.
Pred istým časom mi emailom prišiel úsmevný príbeh na túto tému: Zomrela vraj istá stará zámožná grófka. Po smrti ju čakal pri nebeskej bráne svätý Peter. Zobral ju pekne za ruku a začal jej v nebi všetko ukazovať a vysvetľovať. Tu býva ten, tu býva tamten... Keď prišli k nádhernej vile, sv. Peter hovorí: „Tak, tu býva váš šofér.“ Grófka sa poteší a spomenie si, že jej šofér bol naozaj slušným človekom a vždy jej zo všetkým pomohol. Určite si na celú večnosť zaslúži takú odmenu. Zároveň jej preblesklo hlavou: „Čo asi čaká mňa, veľkú grófku, ak môj šofér má takúto vilu?“ Keď prešli celým nebom, sv. Peter ukáže na starú chatrč a hovorí jej: „Tak, toto bude celú večnosť váš príbytok, madam.“ Tá sa urazene osopí na neho: „Ja, grófka mám celú večnosť bývať v tejto starej chatrči, ktorá už už spadne?“ A sv. Peter jej na to spokojne odpovedá: „Drahá pani, z toho, čo ste nám sem celý život hore posielali sa iné postaviť ani nedalo!“
Bolo by nešťastné, keby aj my sme pri svojom vstupe do večnosti začuli v nebi vetu: Z toho, čo ste nám sem celý život hore posielali, sa iné postaviť nedalo... Materiál pre našu osobnú večnosť si posielame dopredu. Nečakajme, že hore nájdeme krov z pekného a zdravého dreva, ak sme si tam posielali len prehnité a črvotočom zničené drevo. Nečakajme, že ak si zachovám všetko len pre tento časný život, že tam nájdem pekne zabezpečenú večnosť.
→ Otázky na zamyslenie
1. Aký mám vzťah k majetku? Dokážem moje veci požičať či darovať?
2. Nezožiera ma túžba vlastnení vecí? Mať veci len aby som bol IN?
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať !

(janko, 30. 10. 2011 11:28)

Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať ! Spravodlivým dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Korinťanom 9, 6-10

Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: "Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky." Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. list Korinťanom 9, 6-10

http://katolickamravouka.ic.cz/KATOLICKA_MRAVOUKA/LAKOMSTVO/LAKOMSTVO.htm

http://katolickamravouka.ic.cz

home
http://jezismaria.ic.cz/

Ohováranie - Svätý František Saleský

(janko, 30. 10. 2011 10:48)

Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha. Svätý František Saleský ......

home
http://jezismaria.ic.cz