Jdi na obsah Jdi na menu

ObrazekGrécke slovo akédia má širší zmysel ako latinský ekvivalent pigritia. Znamená všeobecný stav alebo postoj človeka bez chuti, s únavou, bez záujmov. Ide o postoj „vlažnosti“ alebo ľahostajnosti. Môžeme ho nazvať aj slovami: hluchý čas obeda. Totiž 90. Žalm vo svojom 6. verše hovorí o človeku, ktorý sa podobá byline, čo „ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá“ (porov. Ž 90,6). Starovekí mnísi zdôrazňovali, že sa to môže udiať každému mníchovi, keď už okolo obeda stráca nadšenie, chuť a radosť z celodennej práce. Oni vstávali veľmi skoro ráno a teda na obed prichádzala na nich už únava. V tomto prirovnaní môžeme pochopiť skutočnosť straty entuziazmu mladosti. Vstúpi do života človeka stav apatie, vytráca sa vôľa budovať, vytvárať či byť činný.
→ Šiesta temná oblasť života: lenivosť, ľahostajnosť
Lenivosťou sa v živote človeka začína involučná fáza stvorenia (evolučná fáza je fáza rozvoja, naopak involučná je fázou návratu do pôvodného stavu ničoty). Táto fáza sa vzďaľuje od obrazu Stvoriteľa a stráca záujem duchovného rastu. Sv. Evagrius Ponticus (345-399), kresťanský mních a teológ, priateľ sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Naziánskeho, tvrdil, že tento postoj človeka je „nebezpečný démon“, pretože znechutenému a lenivému chýba vôľa odolávať, a teda diabol v ňom nachádza človeka, ktorý ľahko podľahne.
Duchovná lenivosť: takto antickí autori nazývajú ľahostajnosť. Ľudovít Da Ponte vymenúva spôsoby, ako sa prejavuje:
- nesmierny strach pred prekážkami, ktoré nás môžu postihnúť;
- averzia voči všetkému, čo si vyžaduje nejakú námahu;
- nedbanlivosť a lajdáctvo v zachovávaní prikázaní, poriadku a pravidiel;
- nestabilita v dobre, v zachovávaní predsavzatí;
- neschopnosť v odporovať a vydržať zoči-voči pokušeniam;
- averzia voči horlivým ľuďom, na základe ich usilovnosti vzniká nenávisť voči nim;
- časté premrhanie drahocenného času;
- anarchia v používaní svojich zmyslov, hľadanie kuriozít, ľúbivosť v pobavení sa a užívaní si všetkého;
- averzia voči základným povinnostiam vlastného stavu, zabúdanie na všetko, lajdáctvo v konaní voči všetkému, čo je spojené s duchovným životom.
Pre sv. Bernarda vlažnosť je „tieňom smrti“; vlažný človek sa podobá na neobrábaný hroznový sad alebo na dom bez okien a dverí. Vlažnosť človeku odoberá duchovnú radosť; zväčšuje každodennú námahu života; ale v tom istom čase minimalizuje odmenu. Lenivý človek skrýva svoje talenty do zeme (porov. Mt 25,25). Netúži byť ani príliš dobrým ani príliš zlým – takým vlažným. Ježiš Kristus – v ktorom všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú "áno" (2Kor 1,20) – nestrpí vlažných. Preto aj voči lenivému sa dobre aplikujú slová: „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Lebo hovoríš: "Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič" - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý“ (Zjv 3,15-17).
→ Čo vytvára lenivosť?
1. Najväčší zdroj, ktorý privádza človeka k lenivosti je nedostatok motivácie. Často hovoríme pri neschopnosti niečo zmeniť v živote: Mám slabú vôľu! Skôr je to záležitosťou motívu. Mám slabý motív, aby som tieto veci zmenil. Poznám veľa ľudí, ktorí sa rozhodli, že začnú chudnúť. často sa im to nepodarilo. Ale zrazu sa to podarilo. Čo sa zmenilo? Vôľa bola rovnaká, ako pred tým: slabá. Zmenil sa motív. Nietsche k tomu poznamenáva: „Kto vie prečo, vie aj ako!" Motív znamená vedieť prečo.
2. Ďalším z príčin, ktorá buduje lenivosť je strach. Strach pred životom vôbec, pred prostredím, ktoré je pre nich drsné, pred dospelosťou. Strach opustiť detstvo, materskú škôlku, mamičku. Je potrebná odvaha zahryznúť sa do života a statočne sa s ním boriť a tak žiť svoju dospelosť.
3. Uveďme ešte jeden dôvod lenivosti: únavu. Sú chvíle, kedy sme v živote unavení. Život je občas náročný. A my nemáme chuť na nič. Toto je znak, že náš život nebol vyvážený. A to sa nám vypomstilo. Teraz sme bez energie a bez chuti. Je to varujúci signál. Ak čosi s tým neurobíme, hrozí nám vyhorenie. Mnohí odpočinok podceňujeme a to z mnohých dôvodov: z túžby po falošnej dokonalosti či dokonca svätosti, niektorí zo závislosti na práci (workaholizme), iní z neschopnosti povedať nie na niektoré požiadavky ľudí, ktorí na nás tlačia zo všetkých strán. Riešením je dobre vyvážený život a schopnosť povedať - keď je na to dôvod - ja nie. Potrebujeme mať v živote povinnosti, ale aj oddych, relax, pohyb i hobby.
→ Otázky na zamyslenie
1. Prejavuje sa v mojom živote hriech lenivosti alebo postoj znechutenia?
2. Čo je zdrojom mojej neochoty byť aktívny? Slabá motivácia? Únava? Strach?
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář