Jdi na obsah Jdi na menu

ObrazekNa čnostiach by sme si mali všimnúť jedného zaujímavého rysu. To, že v niektorých situáciách zachováme spravodlivo, umiernene, statočne z nás nerobí ešte umierneného, spravodlivého či statočného človeka. Aj človeku, ktorý nie je dobrým hráčom vo futbale sa niekedy podarí super nahrávka či ukážkový gól. Ale za dobrého hráča futbalu sa považuje iba človek vytrénovanými svalmi, nervami i technikou, na ktorého nahrávky i góly sa môže mužstvo stopercentne spoľahnúť.
Tak isto je to i pri čnostiach. Je možné pohliadnuť na tri nesprávne pohľady na čnosti:
1. Niekto sa môže domnievať, že pokiaľ sme konali správne, je jedno, aký sme mali na to dôvod. Keď hovoríme o čnostiach, vôbec nie je jedno či sme konali dobrovoľne alebo nedobrovoľne, otrávene alebo s radosťou, zo strachu z verejnej mienky alebo z vnútornej potreby. Vo skutočnosti dobré skutky konané zo zlých motívov nepomáhajú budovať kvalitu alebo rys osoby.
2. Je možné upadnúť do ilúzie, že Bohu ide len o to, aby sme konali dobré skutky a dodržiavali určité pravidlá. On len túži po ľuďoch určitého druhu a kvality.
3. Ďalším z omylov je myslieť si, že čnosti sú potrebné len pre tento časný život. Veď vo večnosti už nebude nič, o čo by sme sa mohli hádať, žiadne nebezpečie, atď...
Nejde ani o to, že čnosti sú nejakou vstupenkou do nebeského kráľovstva. Ide o to, aby sme mali aspoň zárodky týchto čností, ktoré sú podmienkou, aby sme sa v nebi cítili na správnom mieste. Neprítomnosť čnosti, môže urobiť človeka nešťastným na mieste nesmierneho šťastia, blaženosti a pokoja, ktoré pre nás urobil Boh.
→ 3. žiarivá oblasť: Statočnosť
O tejto povahe je aj posledná z kardinálnych čností Statočnosť. Nie je to len akási jednorazová nebojácnosť či neprítomnosť strachu. Ide o ovládanie strachu, ako to vyjadril Ernest Hemingway: „Milosť pod tlakom“. Strach, ak sa nechá bez kontroly, prenikne celého človeka a urobí ho neschopným inteligentne a účinne reagovať na ťažké situácie. Strach sa sústreďuje na to, čo sa môže pokaziť, čo by mohlo nevyjsť. Takto sa potom postaví do cesty dôvere človeka vo svoju schopnosť ísť za tým, čo je správne. Odvaha sa posúva ponad strach. Keby sme to mohli povedať trocha vtipne: odvaha je strach, ktorý sa pomodlil a potom sa pustil do akcie.
ObrazekDuchovní klasici tu hovoria o „tmavej noci duše“ a tá si požaduje odvahu, ktorá je hodná hrdinu. V tejto tmavej noci duše poukazujú, že človeka stretávajú udalosti ktoré hlboko strpčujú život a stavajú nás pred jasnú výzvu. Ide o neschopnosť kráčať proti frustráciám, pochybnostiam, znechuteniam a iným vnútorným tlakom, ktoré nás nútia kapitulovať a ostať v nečinnej pasivite. Sú to veci, ktoré nám pripadajú ako hora so strmým útesom a my nie sme schopní po ňom vyliezť. Ostávame teda dolu. Odvaha je boriť sa s ťažkosťami, prebudiť v sebe vnútorného hrdinu a vsadiť nielen na svoje skryté vnútorné zdroje, ale hlavne na Boha, ktorý má volá, aby som kráčal dopredu, veď on je neustále so mnou.
Vo všetkých kultúrach sa nachádzajú rozprávky, mýty alebo príbehy, ktoré hovoria o tzv. ceste hrdinu. Je to cesta, na ktorú sa musí vybrať každý jeden človek, ak chce dozrieť. Táto cesta má niekoľko nemenných komponentov. Napríklad Janko sa vyberie na cestu. Rozhodne sa, že na to, aby dozrel musí odísť z rodičovského domu. Lúči sa s ním matka. Na ceste stretne istého mudrca, ktorý mu dá čarovný predmet (prsteň, kúzelnú palicu alebo zázračné čižmy), ktorý mu má pomôcť, keď mu bude úzko a sám si nebude vedieť poradiť. Na to príde do mesta, ktoré je v smútku, pretože princeznú uniesol sedemhlavý drak. On ho premôže. Pomôže mu pritom zázračná vec (napríklad prsteň), ktorú dostal od mudrca. Oslobodí princeznú, dostane ju za ženu a vráti sa domov.
Symboly ktoré sú v príbehu použité, nie sú bez významu: mama, z ktorou sa lúči je definitívne preťatie pupočnej šnúry. Zanechanie starého človeka a počiatok nového. Zázračná vec, ktorá mu pomôže, keď si nebude sám stačiť, je Božia milosť. Drak je boj s temnou stránkou svojej bytosti. Je to konfrontácia zla v sebe, ktoré vyjde na povrch iba vtedy, keď sa človek vyberie na cestu (doma ho nepoznal). Princezná je objavenie ženskej stránky vo svojom vnútri, čo je tiež nutné k vyváženému rastu v integrácii osobnosti. Tento príbeh je jasne o ceste, o púti, o dozrievaní a – hlavne – o odvahe.
Odvaha nie je vlastnosť, ktorú by sme potrebovali len občas. Odvahu potrebujeme každý deň. Potrebujeme ju, aby sme dokázali žiť, trpieť, zápasiť ba i zomrieť. Vlastne potrebujeme ju, aby sme – ako hovoria existencialisti – dokázali „byť“. Je to čnosť, ktorá človeka uschopňuje pevne a neochvejne sa postaviť tvárou tvár ťažkostiam a nebezpečenstvám, ktoré mu stoja v ceste smerom k povinnostiam a dobru.
John F. Kennedy vo svojej štúdii o politickej odvahe s názvom Profiles of Courage, ktorou získal Pulitzerovu cenu nástojí na tom, že príležitosti k odvahe sa nachádzajú v živote každého jedného z nás neustále. „Na to, aby sme boli odvážnymi“, píše „netreba žiadne výnimočné schopnosti, žiaden zázračný návod, žiaden špeciálnu kombináciu času, miesta alebo okolností“. Každý z nás je povinný nachádzať odvahu vo svojom každodennej živote, aby sme tak boli schopní odolávať pokušeniu zničiť ľahostajnosťou svoju integritu v domnení, že si tým zabezpečíme ľahší život. Jezuita John Powell hovorí, že každý z nás má svoju tzv. „komfortnú zónu“, t.j. ohradený priestor, kde sa cíti dobre. Z toho priestoru neradi vychádzame. No ak zostaneme vo vnútri, ustrnieme a zakrpatieme či zomrieme. Preto si treba hranice svojej komfortnej zóny rozširovať. Bez odvahy nie je možné, aby sme dosiahli pocit osobnej spokojnosti. Pre Janka z rozprávky by bolo lepšie nevydať sa na cestu a ostať doma za pecou u mamy.
Každý jeden krok v procese stávania sa dospelými ľuďmi si požaduje pôrodné bolesti toho či onoho druhu. Nie je možné dosiahnuť hviezdy, ak sa skôr neoslobodíme od toho, čo nás drží dolu, pri zemi. Odvaha je aj oslobodením, aj dobrodružstvom.
→ Otázky na zamyslenie
1. Uvedomujem si, že patrím do spoločenstva?
2. Pýtam sa seba samého, čo môžem ja dať tomuto spoločenstvu?
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář