Jdi na obsah Jdi na menu

Úvahy nad Evanjeliom podľa Matúša

Mt 1,1-17: Inšpirácia,
Mt 1,16.18-21.24a: Otcovstvo,
Mt 1, 18-24: Sen,
Mt 2,1-12: Správny dar,
Mt 4,12-17.23-25: Periféria,
Mt 4,12-17.23-25: Periféria,
Mt 5,1-12: Mýtus,
Mt 5,13-16: Politicky korektné,
Mt 5,17-19: Zákon a sloboda,
Mt 5,20-26: Jednota,
Mt 5,38-42: Nespravodlivá facka,
Mt 5,43-48: Moc kresťana,
Mt 6,1-6.16-18: Naplnenie života, Nasýtiť dušu,
Mt 6,7-15: Modlitba srdcaVedieť počúvať,
Mt 6,19-23: Poklad,
Mt 6,24-34: Prítomnosť a večnosť,
Mt 7,1-5: Boží pohľad,
Mt 7,6.12-14: Lámať palicu,
Mt 7,7-12: Zmeniť,
Mt 7,21-29: Slová - skutky,
Mt 8,1-4: Dotknúť sa,
Mt 8,28-34: Klamár Diabol,
Mt 9,14-15: Autentickosť života,
Mt 10,7-13: Chorí a mŕtvi,
Mt 10,17-22: Zničenie Vianoc...,
Mt 11,25-30: História,
Mt 13,54-58: Práca,
Mt 18,21-35: Koľko krát?,
Mt 20,17-28: Ísť k podstate,
Mt 21,28-32: Motivácia,
Mt 21,33-43.45-46: Zaľúbenosť,
Mt 23,1-12: Učiteľ,
Mt 25,31-46: Núdzni,
Mt 26,14-25: Sloboda rozhodnutia,
Mt 28,8-15: Nová cesta,