Jdi na obsah Jdi na menu

Zamyslenia - rôzne

Příspěvky

Pravda o konci sveta (Lk 21,5-11)

30. 11. 2012

Táto obdivujúca reč zástupu vytvára pre Ježiša príležitosť, aby povedal svoju eschatologickú reč - o posledných veciach, eschatologických prisľúbeniach, o apokalypse. V plnosti sa prejavuje http://endoftheworld-2012-12.blogspot.skJežišov portrét - proroka, ktorý Lukáš vkladá do svojho popisu. Ježiš ako Mesiáš a Boží rečník. Stojí v chráme a ohlasuje budúcnosť. V helenistickom svete takáto predpoveď mala veľkú váhu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Jn 18,33b-37

26. 11. 2012

http://www.lookinguntojesus.net/20120909.htmNebeské kráľovstvo nie je bojovnou mocnosťou, ale skôr kráľovskou dôstojnosťou, ktoré zjavuje lásku a starostlivosť samotného Boha o svet a o človeka. Ježišovo kraľovanie spočíva vo zvestovní Boha svetu, vydanie svedectva o pravde a aby všetkých, ktorí kráčajú v pravde priviedol do kráľovstva lásky.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 19,1-10

24. 11. 2012

http://www.spiritoflifeduquoin.com/salvation.htm

Zachejov príbeh kontrastuje s príbehom bohatého muža, ktorý prichádza k Ježišovi s otázkou:“Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?” (Lk 18,18-26). Obaja muži boli bohatí a mali veľkú moc.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 18,35-43

20. 11. 2012

1234.jpg

Ježiš prichádza do mesta Jericho, ktoré sa nachádza na západnom brehu Jordánu severovýchodne od Jeruzalema a ktoré je považované za najdlhšie kontinuálne osídlené mesto na svete (prvé osídlenie je datované pred rokom 9-tisíc pred Kr.). V tomto meste sa udejú dve udalosti, ktoré prakticky i realisticky dopĺňajú alebo definujú odpoveď na otázku učeníkov: “Kto potom môže byť spasený?” 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 14,15-24

15. 11. 2012

odmietnutie.jpgTento text patrí do kontextu 14. kapitoly Lukášovho evanjelia, ktorá opisuje ako Ježiš prijal pozvanie do domu jedného popredného farizeja - skupina židov, ktorí si zachovávali odstup od ostatných, aby sa vyhli akémukoľvek kontaktu s nečistotou (preto aj Ježišove výčitky, že “čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty”). Pri tomto stolovaní Ježiš kritizuje chovanie prívržencov tejto skupiny. Najprv im vyčíta, ako si vyberajú popredné miesta, potom spôsob, ako si vyberajú pozvaných hostí, a dnešná perikopa pripomýna, ako to bude s hostinou v Božom kráľovstve. Začína slovami jedného spolustolujúceho: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 12,35-38

5. 11. 2012

pripraveny.jpg

12. kapitola Lukášovho evanjelia predkladá popis situácie, v ktorej sa okolo Ježiša tiesni veľký zástup, že “skoro jeden po druhom šliapali” (Lk 12,1). V tejto situácie Ježiš zdrôrazňuje tri výzvy pre svojich učeníkov: 1. strach z opravdivého zla; 2. pozor na chamtivosť; a 3. výzva k bdelosti. Ježišova reč o strachu a úzkosti spontánne prechádza k úvahe o tom “čoho sa treba báť” a to vyvrcholí k eschatologickej výzve v bdelosť, pretože Syn človeka prichádza.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 12,13-21

30. 10. 2012

bohatstvo.jpgHľadajte Božie kráľovstvo a toto dostanete navyše. “Rozumná” hromadenie majetku kvôli bestarostnému a sladkému životu sa stáva hlúposťou. Ono zaslepuje oči a zväzuje ruky, takže Lazár je ponechaný bez pomoci. Boháč je obrazom neskoršieho “renesančného človeka”, ktorý hlása a žije Carpe diem - užívaj si života.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 11,37-41

22. 10. 2012

ruza.jpg

Novým problémom je zachovávanie predpisov o čistote, ako ich zachovávajú farizeji. Farizeji videli, ako Ježiš vošiel a zaujal miesto pri stole bez rituálu umytia. Namiesto obrany, Ježiš začína útokom: “Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?” Táto reakcia vychádza zo skutočnosti, že protivníci sa sústreďujú na to, aby ho podchytili do pasce, preto:“začali naňho ... prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali” (Lk 11,53).

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Mk 10,17-27

15. 10. 2012

bohatstvo.jpgÚryvok z Markovho evanjelia vyjadruje tri dôležité pohľady na tému bohatstva a chudoby v Novom zákone: 1. bohatstvo je prekážkou učeníctva a nasledovania Krista; 2. Boh uprednostňuje chudobných; a 3. odmena (prítomná a eschatologická) za dobrovoľnú chudobu pre Božie kráľovstvo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

Úvaha nad textom Lk 11,1-4

12. 10. 2012

modlitba.jpgV tejto modlitbe Ježiš dáva “možnosť” učeníkom osloviť Boha tak, ako ho oslovil on sám:“Otče” (pôvodné aramejské “abba” znamená doslova “otecko”). Toto pomenovanie je prejavomJežišovho blízkeho, dôverného vzťahu s Bohom; pričom toto oslovenie Otče nie je chápané v kolektívnom duchu (Boh ako Otec národa, ako to vnímali Židia) ale ako Otec každého učeníka. Aj prostredníctvom tejto modlitby človek vstupuje do bližšieho a osobnejšieho vzťahu s Bohom Otcom. Napriek tomu, použitie množného čísla “náš...nám...my...nás” potvrdzuje , že túto modlitbu učeník vyslovuje v spojení so spoločenstvom: kto nemá Cirkev za matku, nemá Boha za Otca (sv. Irenej). Tak ako Izrael na púšti prosil a dostával, tak aj učeník prosí a dostáva.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia - rôzne | Komentářů: 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »