Jdi na obsah Jdi na menu

Čas pokánia...

19. 2. 2010
ObrazekPôst bol vždy v minulosti a navždy zostane prejavom pokánia. V dejinách Izraelského národa to pripomínali neustále proroci a vyžadovali to od celého ľudu - od jednoduchých ľudí až po kráľov. Cieľom pokánia bola láska a oddanie sa Bohu a jeho vôli. Vo Svätom písme tiež môžeme čítať, ako pred začatím ťažkých úloh konali ľudia pôst a iné kajúce skutky, aby sa pripravili na stretnutie s Bohom. Keď ho sprevádzala modlitba, pôst slúžil ako prejav pokory voči Bohu.

Samotný Ján Krstiteľ poznal ovocie pôstu. Preto neustále poúčal svojich učeníkov o význame a potrebe konania pokánia. Možno tak ako farizejov, aj zbožných ľudí mohlo privádzať do úžasu a pohoršenia správanie Ježiša, ktorý na prvý pohľad neviedol svojich učeníkov k pokániu. Vysvetľuje to slovami: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť." (Mt 9,15). Nazýva svojich učeníkov priateľmi. Keď chýba Ježišova viditeľná prítomnosť je potrebné umŕtvovanie, aby sme ho videli duchovnými očami.

Cirkev si po stáročia uvedomovala túto pravdu, preto vždy zdôrazňovala túto duchovnú skúsenosť a potrebu človeka.

Ako hodnotne prežiť toto pôstne obdobie. Je možné sa zamerať na niektoré oblasti aktívneho umŕtvovania. Spomenie tri:
1. umŕtvovanie predstavivosti - Ježiš na viacerých miestach evanjelia zdôrazňoval dôležitosť správnej a dobrej myšlienky, ktorá človeka privádza k dobrému konaniu. Ide o formovanie predstavivosti, ktorá človeka privádza prvom rade k hľadaniu Božej vôle a jej plneniu.
2. umŕtvovanie pamäti - ide o bránenie sa neužitočným myšlienkam, ktoré nás oberajú o čas a môžu nás viesť v pokušeniu. K tomu je potrebná aj pravidelná očista nášho vnútra a pamäte - prostriedkom je prvom rade sviatosť pokánia.
3. umŕtvovanie rozumu - aktívne skoncentrovanie sa na svoje povinnosti a činnosť. Voliť si to, čo nás privedie Božej múdrosti. Čítanie Svätého písma, inej duchovnej literatúry či z oblasti spoznávania rôznych aspektov kresťanského života.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář