Jdi na obsah Jdi na menu

Prečo potrebujeme pôst?

18. 3. 2007
V angličtine sa Pôstne obdobie označuje slovom „Lent“, ktoré pochádza zo staroanglického „lencten“. Je to slovo, ktorým sa nazývalo predjarie, obdobie, prichádzajúce tesne po zime. Roľníci vtedy siali do pôdy osivo v nádeji na bohatú letnú úrodu. Na konci zimy sa roľník rozhliadal po svojom kúsku zeme. Nevidel však nič, len holé hrudy. V jeho mysli sa už však rodila predstava lánu plného úrody, ktorá sa zjaví po namáhavej práci.

Potrebujeme čas odriekania. Keď sa nám v živote darí, akosi menej potrebujeme Boha – či celkom zabúdame, že ho potrebujeme. Ak by sme sa však v duchu preniesli na púšť, kde je horúčava, kde niet jedla a vody a kde by sme boli zbavení normálneho životného pohodlia, potom by sme snáď uvažovali trochu inak. Odriekanie nám umožňuje vidieť, ako naša vnútorná pôda leží úhorom a ako veľmi potrebujeme nový život. Prinavracia nás k tomu, čo ľahko strácame zo zreteľa, keď sa utápame v bežných požiadavkách a lákavých pokušeniach tohto sveta. Vedie nás k tomu, aby sme sa obrátili k Bohu a počúvali jeho hlas.
A práve preto potrebujeme Pôstne obdobie. Potrebujeme štyridsaťdňovú duchovnú obnovu.
Potrebujeme zbaviť sa svojej každodennej rutiny, aby sme sa zamysleli nad stavom svojho života a svojej rodiny. Či sa rozhodneme pre nejaký skutok sebazaprenia alebo zvýšime úsilie pri prekonávaní svojho sebectva a rozdávaní lásky. Všetci potrebujeme tento čas, keď sa zriekame bežného „uspokojenia životných potrieb“, aby sme mohli obrobiť pôdu svojho duchového bytia a zasadiť v ňom nové semienka.
Uvedomiť si, že aj tie najmenšie veci sú obrovským darom od Boha pre nás. Neuvedomujeme si, aké výnimočné dary sme dostali a in í ich nemajú: dar zraku, sluch, reči, dar rúk, nôh, že máme čo jesť, piť, čím sa zaodiať, máme pri sebe ľudí, ktorí nás podržia aj pri tých najťažších skúškach života. Roľníci musia dlhé hodiny namáhavo pracovať, aby rozorali zem, skyprili pôdu a zasiali osivo. Musia to urobiť, ak chcú mať novú úrodu. Podobne aj Pôstne obdobie je podmienkou duchovného rastu – a to nevyhnutne vyžaduje pot aj námahu.
Čas nového uvedomenia. Kým príde Veľká noc, môžeme všetci nazbierať hojnú osobnú úrodu – stále rastúcu lásku k Bohu a stále väčšiu lásku k iným ľuďom. V najbližších štyridsiatich dňoch si môžeme hlbšie uvedomiť lásku, ktorá sa nám darovala pred dvetisíc rokmi na kríži. Môžeme viac obdivovať, ako je Eucharistia pokrmom pre Cirkev už toľko storočí. Môžeme svoj pohľad zamerať na najhlbší zámer Boha – priviesť k sebe každého človeka – a spoznávať, ako naša služba Bohu a jeho ľudu môže napomôcť plniť Božie zámery.
Po štyridsiatich dňoch modlitby na púšti, keď Ježiš napokon odohnal pokušiteľa, prišli ku nemu anjeli a posluhovali mu. Podobne aj my môžeme si byť istí, že po našej osobnej pôstnej obnove Boh pošle svojich anjelov, aby nám posluhovali a pomohli nám väčšmi sa naplniť milosťou a láskou. Nech Vás počas pôstneho obdobia požehnáva Pán.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář