Jdi na obsah Jdi na menu

Zivotný princíp...

7. 3. 2010
ObrazekČasto sa zamýšľam nad skutočnosťou, že my ľudia súčasného sveta nemáme alebo nepoznáme zmysel žitia. Prečo na tejto zemi žijem? Aký je môj životný princíp? Toto zamyslenie som ponúkol aj na prednáškach Vybraných kapitol teológie na TF KU. Nájsť svoj životný princíp je dôležitá úloha.

Mnohí psychológovia a filozofi sa snažili zo skúsenosti a pozorovania človeka nájsť, čo je pre neho tento životný princíp. Uvediem troch:
  • Rakúsky psychoanalytik, neurológ, psychiater Sigmund Freud a jeho nasledovníci verili, že hlavným hnacím pohonom v nás všetkých je túžba uspokojovať svoje chúťky. Človek hľadá, to čo je mu príjemné.
  • Ďalší rakúsky psychiater a psychológ Albert Adler, spočiatku stúpenec Freuda, sa od neho odčlenil. Vypracoval vlastnú koncepciu individuálnej psychológie, podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vývoja ľudskej psychiky snaha o prekonanie pocitu menejcennosti. A to tým, že človek sa naháňa za mocou, ktorá v konečnom dô­sledku motivuje ľudstvo. Nie sme až takí hľadači radovánok ako makléri moci.
  • Americký psychológ Burrhus Frederic Skinner bol prívržencom neobehaviorizmu. Zaoberal sa otázkami programového učenia. Tvrdil, že človek je programovaný v prvých rokoch života. Toto „operačné podmienenie“ ho oberá o dôstojnosť slobody rozhodovať sa a podobne ako gramofónové platne sa točí a vykonáva záznamy vtlačené do neho v jeho prvých rokoch.

Keď som sa nad tým zamýšľal, prišiel som k úryvku z evanjelia o pokúšaní Ježiša na púšti. Diabol ho tiež chcel priviesť k spomýnaným trom princípom k radostiam života (symbolicky chlieb), k moci (panovanie kráľovstvám sveta) a ku vzdaniu sa zodpovednosti za svoj vlastný život (vrhnutie sa zo strechy chrámu). Ježiš pevne odmieta všetky tri životné princípy súčasného sveta.

Ježiš káže a praktizuje jediný životný princíp prijateľný v Božom kráľovstve — LÁSKU. „Podľa toho bude každý poznať, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať. Milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval.“ Počas poslednej večere Ježiš predostiera tento životný princíp. Berie nádobu s vodou a ručník, i ide učeníkom umývať nohy.

Životný princíp: Živá a opravdivá láska...
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář