Jdi na obsah Jdi na menu

Úvaha nad textom Mt 18,1-5.10

2. 10. 2012

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

dieta.jpgText evanjelia dnešného dňa je súčasťou dvoch častí z evanjelia sv. Matúša, z ktorých prvá pojednáva o maličkých (v. 1-14); druhá časť sa týka brata, ktorý hreší (v. 15-35). Obe tieto časti končia podobenstvom - prvá o stratenej ovci (v. 12-14) a druhá o kráľovi a jeho služobníkoch (v. 21-35).

Tendencia prvej časti je spojená so slovom "dieťa" (paidion) a neskôr s pojmom "maličký" (mikroi). Aj preto, že poslucháčmi sú Ježišovi učeníci, tento text je možné vnímať ako poučenie o živote v cirkevnom spoločenstve. Evanjelista Matúš sa necháva učeníkov pýtať na to, “kto je najväčší v Božom kráľovstve?” Na rozdiel od synoptikov, kde sa sám Ježiš pýta, alebo začína vysvetľovanie ("o čom ste sa to cestou zhovárali?" alebo "Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, preto vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal").

Je adekvátna táto otázka. Ona zapadá do myslenia v judaizmu 1. storočia. Podľa exegétov zvlášť esénska obec v Kumráne osvetľuje túto požiadavku učeníkov. Totiž, týka sa obci, v ktorej záleží na spoločenskom postavení. Kumránska obec bola vysoko štrukturalizovaná: pri obradoch a zhromaždeniach sa prísne zachovával hierarchický poriadok, ktorý bol chápaný ako predobraz toho, čo nastane s príchodom Božieho kráľovstva.

Ježiš využíva príležitosť ozrejmiť: “Kto je milý Bohu!” Na rozdiel od synoptického evanjelia podľa Lukáša, v ktorom sa nenachádza nič sentimentálneho a žiadne morálne poučenie, tu sú tieto aspekty viditeľné: “ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva”. Akoby chcel zdôrazniť, že dieťa je vzorom človeka, ktorý sa páči Bohu. Dieťa, ktoré je malé vtedajšej spoločenskej hierarchii.

Následné podobenstvo o stratenej ovci nám hneď ozrejmuje, kto je to dieťa, ten maličký, v ktorom má Boh zaľúbenie: “Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili”. Maličký je ten, ktorého Boh hľadá, a ktorý prijme pozvanie zmeniť svoj život vplyvom Božej milosti.

Nie je detský úsmev, ani nevinnosť dieťaťa, ani detská prešibanosť, ktorá Boha nadchýna. Ale Boh sa teší z obrátenia a pokory pred Božím volaním: Dieťa sa vie hanbiť a pýriť nad svojím hriechom.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odpoved

(Jan Zuskin, 2. 10. 2012 17:52)

Nuz Dominik, ako si zrejme sam dobre pochopil, z daneho vyplyva ze iba deti vidia skutocnu pravdu a my sme uz "zneucteni" modernymi technologiami a okolitym svetom vokol nas...
Prajem Ti pekny den ;)
Jano