Jdi na obsah Jdi na menu

Úvaha nad textom Lk 19,1-10

24. 11. 2012

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Ježiš, potom, čo pri vstupe do najstaršieho kontinuálne osídleného mesta Jericha uzdravil slepého, vstupuje do tohto mesta (pozri si komentár k udalosti o slepcovi, lepšie pochopíš túto druhú udalosť). A tam sa odohraje stretnutie Ježiša so Zachejom. Ježiš predstavuje, ako je chudobný slepec zachránený vierou a ako sa realizuje spása na bohatom colníkovi, pretože prijal Ježiša a rozdal svoj majetok.

http://www.spiritoflifeduquoin.com/salvation.htm

Zachejov príbeh kontrastuje s príbehom bohatého muža, ktorý prichádza k Ježišovi s otázkou: “Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?” (Lk 18,18-26). Obaja muži boli bohatí a mali veľkú moc:

  • Prvý zachovával prikázania a mohol sa považovať za spravodlivého. Ale nedokázal urobiť posledný krok k získaniu radosti či milosti Božieho kráľovstva. Nedokázal urobiť to jediné, čo bolo potrebné: celkom ponúknuť Ježišovi svoj život a prejaviť to navonok predajom majetku či rozdaním chudobným.
  • Zacheja na druhej strane Ježišovi spoločníci pokladajú za hriešnika pre jeho zamestnanie. Všetko svedčilo o jeho skorumpovanosti a úplatnosti. Napriek tomu on však ochotne prehlasuje: “Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.” Dokonalejší preklad by bol: Polovicu svojho majetku rozdávam chudobným, ak zistím, že som niekoho okradol, štvornásobne vrátim! Hovorí o pravidelne opakovanej praxi a nie len o budúcom jednotlivom čine. On už koná podľa Mojžišovho zákona, ktorý predpisuje almužnu ako prejav konkrétnej spravodlivosti a štvornásobnú náhradu za ukradnutú vec (neskôr Mišna - zbierka nábožensko-právnych ustanovení judaizmu predpíše len dvojnásobnú). Preto Ježiš ho nazýva “Adamovým potomkom”. Už len jedno mu chýbalo: a to prijať Ježiša Krista do svojho života. Preto Ježiš zvolá: "Dnes prišla spása do tohoto domu".

Pre získanie Božieho kráľovstva nestačí len zdanlivo dokonalá zbožnosť. Kto sa dokáže deliť s druhými sám je otvorený pre milosti, ktoré Boh sprostredkuje. Dokáže prijať spásu do svojho života. Colník prijíma spásu skrze navštívenie Ježišom a samotným delením sa materiálnymi dobrami.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář