Jdi na obsah Jdi na menu

Úvaha nad textom Jn 18,33b-37

26. 11. 2012

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

Text evanjelia predstavuje ako Ježiša od veľkňaza Kajfáša privádzajú k Pilátovi. V pozadí je neustále presúvanie Ježiša i s obecentsvom medzi “vo vnútri” a “vonku”. Pričom môžeme vnímať ako scény “vonku” sú priam nepriateľsky namierené proti samotnému Ježišovi, rozvýjajú myšlienku odmietnutia Krista. Zatiaľ čo, scény “vo vnútri” tvoria postupné rozvýjanie teológie-kristológie sv. Jána evanjelistu. Ako Ján vníma samotného Krista. Tieto dva naratívne priestory, medzi ktorými narastá napätie, skončia rozhodnutím samotného Piláta nechať Ježiša ukižovať. A tak “vo vnútri” sa realizuje zjavenie, pretože tam Ježiš hovorí-koná. Naopak to “vonku” prináleží bezbožnému svetu, ktorý nepríma Ježiša. Aj keď okolitý svet spostredkovane (napríklad cez Piláta, ktorý komunikuje so Židmi, ktorí stoja vonku) môže počuť pravdu o Ježišovi.

Po komunikácii so Židmi (ktorí zostávajú “vonku”, a ktorí došli už k záveru, že Ježiš je zložinec a musí zomrieť) Pilát vstupuje do vládnej budovi a začína rozhovor s Ježišom.

http://www.lookinguntojesus.net/20120909.htm

Jeho otázka: “Si židovský kráľ?” prezradzuje predchádzajúci rozhovor so Židmi, ktorý sa odohral “vonku” a prezradzuje samotnú žalobu Židov. Pilát nechce mať nič spoločné so židovskými príbehmi o kráľoch a mesiášoch, napriek tomu mu Ježiš hovorí, že je mesiášsky kráľ. Ježiš vo svojich slovách “moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili” ozrejmuje podstatu “svojho” kráľovstva.

Nebeské kráľovstvo nie je bojovnou mocnosťou, ale skôr kráľovskou dôstojnosťou, ktoré zjavuje lásku a starostlivosť samotného Boha o svet a o človeka. Ježišovo kraľovanie spočíva vo zvestovní Boha svetu, vydanie svedectva o pravde a aby všetkých, ktorí kráčajú v pravde priviedol do kráľovstva lásky. Tento pojem kráľovstvo v evanjeliu sv. Jána je použité ešte v rozhovore s tajným učeníkom Nikodémom o tom, ako sa musíme znova narodiť z vody a Ducha, aby sme vošli do Božieho kráľovstva. Tým sa potvrdzujú slová Ježiša, že jeho kráľovstvo síce nie je z tohto sveta, ale to neznamená, že ho nemožno v ňom nájsť. Alebo, žeby nemalo čo povedať tomuto svetu a neovplyvňovalo dianie vo svete. A keď Ježiš hovorí o pravde, hovorí o pravde ako o Božom zjavení.

Napriek tomu ako je ťažké neustále prijímať skutočnosť Božieho kráľovstva, zvlášť keď stojíme tvárou v tvár

  • choroby či vlastnej bezmocnosti? a pýtame sa: kde je vtedy Ježiš?
  • neustálemu kolobeho moci zla? a pýtame sa: je Ježiš schopný niečo urobiť?
  • vlastnej životnej krízi? a pýtame sa: je Ježiš pánom situácie?
  • hľadania určitého ekonomického zabezpečenia? a pýtame sa: je Ježiš budúcnosťou?
  • voči svojim zlyhaniam? a pýtame sa: je Ježiš silnejší?

Vtedy sme konfrontovaný s tým, či zostaneme “vonku” alebo vôjdeme “do vnútra”. Tam vo vnútri totiž spoznáme, že život človeka nespočíva v tom, či sme zdraví, finančne zabezpečení, bez problémov. Ale, že náš život stojí na Kristovi!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář