Jdi na obsah Jdi na menu

Pravda o konci sveta (Lk 21,5-11)

30. 11. 2012

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Lukášové evanjeliu 19. kapitolou začína rozprávanie o udalostiach, ktoré Ježiš pred svojou smrťou prežil v Jeruzaleme. A 21. kapitola predstavuje Ježiša ako sedí v Jeruzalemskom chráme a vyučuje. Hneď prvé verše opisujú známu Ježišovu chválu chudobnej vdovy, ktorá vhadzuje do pokladnice z toho málo čo má. Zároveň vníma reč tých, ktorí sedia okolo, a ktorí rozprávajú o kráse a ozdobe samotného chrámu.

Chrámový komplex po Herodesovej prestavbe (je potrebné si predstaviť Herodesa ako neskutočného staviteľa - obnova Jeruzalema, pevnosti Masada a Herodium, založil tiež mesto Caesarea Maritima s veľkolepým prístavom) predstavoval monumentálny kolos a pýchu Izraelského ľudu, na ktorý bol veľmi hrdý. Bol namieste tento údiv od jednoduchých dedinčanov z Galileji, ktorými boli Ježišovi učeníci, pri návšteve "veľkého mesta" a veľkolepého chrámu, ktorí s ním prišli do Jeruzalema.

http://endoftheworld-2012-12.blogspot.sk

Táto obdivujúca reč zástupu vytvára pre Ježiša príležitosť, aby povedal svoju eschatologickú reč - o posledných veciach, eschatologických prisľúbeniach, o apokalypse. V plnosti sa prejavuje Ježišov portrét - proroka, ktorý Lukáš vkladá do svojho popisu. Ježiš ako Mesiáš a Boží rečník. Stojí v chráme a ohlasuje budúcnosť. V helenistickom svete takáto predpoveď mala veľkú váhu.

Tento text je možné rozdeliť na štyri časti: 1. o dobe pred pádom chrámu; 2. úvaha o tom, čo sa dá očakávať ešte pred koncom; 3. vracia sa k podrobnému popisu pádu mesta; a 4. skončí sa pohľadom na dni Syna človeka.

Na otázku: "Kedy sa to stane?" Ježiš ten moment pojme eschatologicky. Kresťanská eschatológia spočíva v 2. bodoch či poznaniach: 1. Nie je len o „potom“ ale je hlavne o „teraz“ - Naša budúcnosť je závislá na prežívaní prítomnosti; 2. Zákonom Božieho kráľovstva je láska - Naša na zemi uskutočňovaná láska, bude mierou našej účasti na Božej sláve... Napriek tomu ako je ťažké neustále prijímať skutočnosť Božieho kráľovstva, zvlášť keď stojíme tvárou v tvár: choroby či vlastnej bezmocnosti, neustálemu kolobehu moci zla, vlastnej životnej krízi, hľadania určitého ekonomického zabezpečenia, voči svojim zlyhaniam. Eschatológia je krásnym obrazom ako nebo zasahuje do diania na zemi. Tým sa završuje "doba zmätku a súženia".

Táto udalosť začala chudobnou vdovou, ktorá neskutočne prepojená s rozprávaním o budúcich veciach: čo zostane z toho, čo títo bohatí ľudia vložili do pokladníc (peniazmi, ktoré sa použili na budovanie chrámu)? Nič, ani kameň na kameni! Ale zostáva to, čo vložila tá chudobná vdova - pretože to zostalo v srdci tejto vdovy, dobro ktoré je zapísané v nebi! Preto aj na otázku: Kedy sa to stane? Ježi odpovedá jednoducho: "Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář