Jdi na obsah Jdi na menu

Viera - spojenie s Bohom

25. 3. 2007

Francúzky cisár Napoleon I. raz požiadal svojho astronóma Pierra Laplaceho, aby mu nakreslil diagram skutočnosti. Keď Laplace priniesol dokončený nákres cisárovi, Napoleon sa spýtal: „A kde je Boh?“ Vedec odpovedal: „Nepotrebujem tento predpoklad, aby som vysvetlil svet.“

Správna a dôležitá otázka aj pre nás: Do akej miery je Boh na mojom obrázku? Ak by som mal narysovať diagram skutočnosti, ktorý by predstavoval všetko a každého, kto je pre mňa dôležitý, pomocou väčšieho alebo menšieho kruhu v závislosti od stupňa dôležitosti alebo významu, aký by bol kruh určený pre Boha? Iste je to záležitosť našej viery. A čo je viera?

 

Vieru prejavíme vždy, keď pokladáme niečo za pravdivé v slovách iného človeka. Vzťahy lásky sa začínajú alebo zakladajú na konaní viery. Ak mi povieš, že ma miluješ, nemôžem to logicky dokázať ale ani zamietnuť. Nejestvuje žiadny konečný dôkaz iba tvoje slovo, ktorému môžem uveriť, alebo ho odmietnuť.

 

Niečo podobné platí aj vo vzťahu medzi ľuďmi a Bohom. Boh k nám prehovoril skrze patriarchov a prorokov Starého zákona. Hovoril k nám aj skrze Syna Ježiša. Veľa nám toho povedal o sebe samom, o nás, o našich životoch i o našom svete. Ale najdôležitejšia z týchto vecí je konečná pravda: „Milujem vás... Ak by mala matka zabudnúť na dieťa v svojom lone, ja na vás nezabudnem...“ Evanjeliá nám skutočne prinášajú Dobrú zvesť o Božej večnej, bezpodmienečnej láske, že sme bratia a sestry milujúceho Otca, že máme večný cieľ.

 

V tomto duchu to „veriť“ je veľmi dobré. Všetky vzťahy lásky sa začínajú a rozvíjajú úkonmi viery, a teda viera sa stáva počiatkom spojenia s Bohom. Je hrozivé, že môžem odmietnuť tento dar, alebo byť plytký vo svojom „áno“, že zriedkakedy použijem tento dar vo svojom každodennom živote. Zároveň je vzrušujúce pomyslieť si, že sa môžeme viac a viac otvárať milosti, aby ten kruh venovaný Bohu zahrnul do seba všetky moje predstavy o svete.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář