Jdi na obsah Jdi na menu

Dôležité

16. 1. 2015

http://www.yagosalina.com/Immagini/ucag/punto-di-partenza.jpgČo budí najväčšiu pozornosť dnešného človeka? Môžme menovať mnohé hodnoty, ktoré sú v pozadí nadšenia ale aj rozhorčenia človeka. Často sú však poznačené dvoma skutočnosťami: materializmu a pôžitku. Materializmus nás naučil pozerať sa očami hmoty na svet okolo nás. Pôžitok očami povrchnosti. A tak peniaze, majetok, korupcia sa stali centrom nášho záujmu.
Odbočím trochu: Je paradoxom, že tieto dve reality psychológovia vkladajú do prvých rokov života človeka: dieťa si volí to čo je príjemné a odmieta nepríjemné (neskôr prejde do etapy rozhodovania sa podľa autority, a až potom na základe racionálneho uvažovania); tiež v prvých rokoch chápe len to, čo môže uchopiť rukami, až vo vyššom veku to duchovné.
Ale vrátiac sa späť k téme, tieto skutočnosti sa prejavujú na každom kroku. S úsmevom čítam, že najväčším problémom spoločnosti je korupcia v politike, nenásytnosť Cirkvi, sociálny systém, a ďalšie. Nie je v pozadí niečo viac ako toto “materiálne” hľadisko?

Dnešné evanjelium nám predkladá podobné uvažovanie zo strany Krista. Nehovorí len to pripravenosti priateľov pomôcť blížnemu. Byť príčinou uzdravenia. Aj z iného dôvodu je extrémne zaujímavé. Totiž pripomína kresťanom pravdu o živote. V pozadí každého zla nie je matéria: ochrnutie, choroba, nedostatok peňazí, chýbajúci televízor… V pozadí zla je stav duše. Preto Ježiš najprv ponúka stav milosti, ktorý pripraví ochrnutého na prijatie ďalšej milosti uzdravenia tela. Potom tento druhý dar (uzdravenie tela) nebude zbytočný.

Pri svojom uvažovaní nezastavme sa nad povrchnosťou. Vstúpme do jadra problému. Zvlášť, keď hľadíme na človeka - či na seba alebo na blížneho. V tom spočíva tajomstvo naplnenia prikázania lásky k blížnemu a k sebe samému.

 

Mk 2,1-12: Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

K sociológii

(Matulay, 19. 1. 2015 11:03)

Detinská spoločnsoť: volíme príjemnosť, zábavu a hry, najlepšie platíme zabávačov, uzávame hlavne materiálne bohatstvo - to všetko sú naozaj znaky malého dieťaťa - kojenca, batoľaťa, škôlkára - už od školáka ZDŠ v kresťanských rodinách požadujeme viac ako čakáme od materialistickej a ateistickej spoločnosti.