Jdi na obsah Jdi na menu

Každodennosť

8. 1. 2018

http://adoradoresradicaiss.files.wordpress.com/2011/09/relogio-tStalo sa veľmi populárnym ukončiť nejakú veľkú slávnosť ohňostrojom. Je to taká bodka na záver, po ktorej zväčša sa ľudia rozídu do svojho každodenného života. Niekto do práce, iný do školy a ďalší do svojho domova. Aj keď sa to nezdá, ale včerajší deň mal byť takým očkávaným ohňostrojom, takou čerešničkou na torte Vianočného obdobia. A začíname každodennosť.

Kristus tým, že venuje svoj čas ohlasovaním posolstva, ktoré prijal od Otca. Sú to slová, ktorými začína svoje verejné účinkovanie: “Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.” Hovorí o “naplnení času”. Môžeme hovoriť o naplnení tejto plynúcej skutočnosti? Iste naplniť nádobu vodou, dieru hlinou, teda niečo statické nebude ťažké. Ale naplniť niečo plynúce to už také ľahké nebude. Skúste naplniť vodou koryto rieky. Alebo ešte lepšie hlavu aktuálnymi myšlienkami, ktoré sú už o pár sekúnd sú neaktuálne.
A predsa, Kristus predstavuje tento moment začiatku svojho pôsobenia ako naplnenie-vrchol tohto plynúceho času. Izraelský národ dostal svoj čas: od Abraháma po Krista. Celý tento čas je plný veľkých Božích skutkov. To všetko bolo v očiach Božích dostačujúcou prípravou, aby Židia boli schopní prijať Krista. Je to moment obrátenia, je to blízkosť Božieho kráľovstva.

Tieto slová nie sú určené len pre Izraelitov. Evanjelium je určené aj pre nás. Aj v našom živote sa čas naplnil. V modlitbe môžem neustále odhaľovať krásu Božieho pôsobenia v mojich dejinách. A práve tento okamih je moment prijatia Kristových slov: “Kajajte sa a verte evanjeliu”. Nie zo strachu nad apokalypsou, teda konca sveta. Ale z radosti nad blízkosti Božieho kráľovstva v mojom živote. Je to moment manifestácie, ako je krásne žiť v prítomnosti Boha. Túto radosť zasievať do života tých, za ktorých sme zodpovední. Pripomenúť im túto skutočnosť - príkladom, slovom.

 

Mk 1,14-20: Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář