Jdi na obsah Jdi na menu

Vedieť počúvať

http://4.bp.blogspot.com/-kdLFjb4LX84/TiXrrpaRIpI/AAAAAAAAAN0/MAV súčasnosti počúvajúc všetkých tých profesorov, ktorí nám prednášajú predmety ako Inštitúcie sociológie, Demografiu, Politickú vedu, Politickú ekonómiu, Kultúrnu antropológiu, Všeobecnú etiku, Aplikovanú etiku som si uvedomil ako je dôležité vedieť počúvať. Vnímať veci aj medzi riadkami a súvislosti medzi jednotlivými matériami. Následne to prehĺbiť čítaním odporúčanej literatúry. Ale prvým a najdôležitejším postojom je aktívne počúvanie. Napríklad včera (aj keď to nebolo predmetom prednášky) som počul asi najlogickejšie zdôvodnenie prirodzeného zákona a prečo nie je mnohými akceptovaný. Dokonca prečo, ak prídete až k formulácii "veď to vychádza z prirodzeného zákona" debata môže skončiť.

Vedieť aktívne počúvať (nemýľme si to s poslúchaním) - toto mi príde na um, keď sa začne hovoriť o modlitbe. Modlitba je priestor a čas, kde sa započúvam do Božieho hlasu. Aj keď Boh je pripravený hovoriť aj cez iné kanály a momenty, predsa modlitba je jeho privilegovaný priestor. Preto aj slová Ježiša: "Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako…" A pokračuje: "Vy sa budete modliť takto: Otče náš…" Akoby nám chcel povedať: "ale vy v modlitbe pomenujte oblasti, v ktorej už teraz zakúšate jeho láskavú starostlivosť".

Jestvujú dva rozmery, prečo neradi prijímame tento dôležitý aspekt: 1. Mohli by sme zistiť, aké sú smiešne naše rozhodnutia z pohľadu večnosti; a 2. Koľkokrát sa mýlime v tom, čo považujeme za dobro. Aj pôstne obdobie je priestor pre objavenie krásy pravej modlitby.

 

Mt 6,7-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář