Jdi na obsah Jdi na menu

Pravda

13. 1. 2018

beliefts.jpgZvyk je železná košeľa. Poznáme to veľmi dobre. Zvyk je ľudský habitus, ktorý človeku pomáha a chráni ho. Ak si na niečo pozitívneho zvykneme (napr. majster v dielni) a zveľaďujeme tento návyk, stávame sa stále zručnejší v danej činnosti. Môže to byť aj nejaká duchovná činnosť či čnosť. Zvyk zároveň chráni pred premenlivosťou túžob, predstáv, myšlienok, pochádzajúcich z prostredia vonkajšku ale i vnútra samotného človeka. Na druhej strane taká železná košeľa asi nebude príjemná pre pohyblivosť, flexibilitu človeka. Niektoré zvyky či návyky nám môžu brániť adekvátne reagovať, posunúť sa dopredu, mať odvahu negatívne veci meniť.

Ježiš svoje účinkovanie zakladá na pozvaní k obráteniu. Prijatie a realizácia zo strany človeka má mnoho foriem. Avšak cesta je len jedna - ako to predstavuje dnešný úryvok s povolaním mýtnika Léviho - zanechanie starého spôsobu života a prijatím nového. Hovorí o zanechaní starých myšlienok a predstáv, starách doktrín a štruktúr, starých spôsobov a prejavov, starého správania. Starý Zákon dokonca hovorí o nenávidení starého spôsobu života. Stačí si prečítať Žalm 139, ktorý vyjadruje nenávisť voči tým, ktorí neprijali pozvanie od Boha. Vyjadruje túžbu takýchto ľudí odstrániť zo Zeme.

Ale Kristus neprichádza ničiť zlého človeka, realizovať hnev voči hriešnikovi. Jeho misiou je konverzia hriešnika, ktorý sa postavil svojím hriechom voči Bohu a prekračuje Zákon. Svoje poslanie vidí v pozícii dobrého lekára, ktorý nezabíja chorých, ale ich lieči. A nie len ich privádza ku zdraviu duše, ale hneď z nich robí aj misionárov. Ľudí, ktorí svojou činnosťou pomôžu ďalším hriešnikom pochopiť, že Kristus je ten, ktorý vyvádza človeka z nepríjemného železného zovretia hriechu a privádza k slobode. Následne mu ponúka novú cestu pravdy.

 

Mk 2,13-17: Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář