Jdi na obsah Jdi na menu

Pochopiť

11. 1. 2018

http://www.ilsettemezzomagazine.it/wp-content/uploads/2013/12/teRáno je múdrejšie večera. Poznáme toto známe ľudové porekadlo, ktoré vyjadruje skúsenosť človeka, ktorý ráno býva odpočinutý a koná či rozmýšľa rozumnejšie ako večer, keď je unavený. Túto ľudovú múdrosť by sme si mali začať opakovať aj vtedy, keď sa máme vyjadriť k niečomu. Jedno neúprimné slovo, od veci, neskontrolované, podčiarknuté prílišným entuziazmom, istou radosťou či nadšením môže veľa toho zničiť. Dokonca aj spásne dielo Boha.

Neviem, či je to správne vnímanie slov Ježiša, keď práve uzdravenému hovorí: “Daj si pozor a nikomu nič nehovor”, ale hľadiac na dôsledok nepočúvnutia týchto slov, sa mi zdá, akoby Kristus tomuto človeku chcel vytvoriť čas na uvedomenie si, čo sa stalo v jeho živote: “…ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo”. Prijal milosť, za ktorú sa patrí poďakovať. Ale v tom vonkajšom uzdravení sa skrýva ešte jedno väčšie uzdravenie. Ježiš tohto malomocného znovu navracia do spoločenstva vyvoleného ľudu (malomocný môže znovu vstúpiť do vzťahu s ľuďmi, z ktorého bol vylúčený). A tento dar tento človek neprijal, neuvedomil si ho. Chýbajúce poznanie spôsobené unáhlenosťou a neposlušnosťou mu neumožňuje uchopiť ho.

Božie slovo pripomína v Knihe Kazateľ: “Všetko má svoj čas”, čas prijatia Božej milosti a čas jej ohlasovania. Tieto časy pozná jedine Boh, a človek je pozvaný načúvať Božiemu hlasu, ktorý ho pozýva realizovať veci v pravý čas. Nesprávny moment môže zničiť tento dobrý plán. Nenechajme si ujsť svojich pár desiatok minút duchovného odpočinku v stretnutí s Bohom. Nebojme sa investovať do tohto priestoru, ktorý nám pomáha poznať v ich celistvosti.

 

Mk 1,40-45: K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář