Jdi na obsah Jdi na menu

Slovom

9. 1. 2018

http://www.spiritual.it/bin/cloris2hc0.jpg

Jeden z obrovských výhod ľudskej múdrosti a zároveň určitého daru je jazyk - slová. Neskutočný nástroj komunikácie medzi ľuďmi. Ono je super prostriedkom na prelievanie duševného bohatstva z generácie na generáciu, z učiteľa na žiaka, z rodiča na dieťa. Ale poznáme to, že toto nestačí. Slovo má svoje limity. Iste slovom dokážeme odovzdať isté posolstvo, ale je potrebné ešte niečo viac: svedectvo.

Marek v dnešnom evanjelium nám predkladá rozdiel medzi Ježišom a ostatnými rabínmi vyučujúcimi v synagógach. Aj oni mali snahu vysvetľovať Božie slovo. Ježiš prináša nový koncept vyučovania: “učil ako ten, čo má moc”. Jeho vyučovanie bolo o obrátení kvôli blízkosti Božieho kráľovstva. Bolo to posolstvo nádeje, ktoré sa dotýkalo osobného života počúvajúcich. Ľudia hneď vytušili úprimnosť a pravdivosť jeho posolstva. Prečo je také fascinujúce? Pretože je to posolstvo, ktoré umožňuje aspoň trochu nahliadnuť do tajomstva Boha. Nový spôsob správania sa pred Bohom: “priblížilo sa Božie kráľovstvo”. Boh je blízko a ja ho môžem volať “Otec”, dôverujúc mu.

Je tu čas zastaviť sa a pouvažovať nad tým, akým slovom sa kŕmim ja? Aké slovo je to, ktoré mňa fascinuje a ktoré ma pretvára. Bolo by smiešne, aby vstúpiac do toalety na fare sme našli hŕbu časopisov typu “Plus 7 dní” alebo “Auto Bild”… To isté platí aj kresťanských rodinách a s návštevnosťou internetových stránok. Slovo a obraz nás formujú a pretvárajú. Slovami istého múdreho človeka (nezapísal som si meno autora): “Kto príjme Kristove slová, nerastie len v poznaní, ale prijíma Božiu moc a tá ho premieňa. Pokračuje v ňom dynamizmus prvého stvorenia, rastie Božím slovom.”

 

Mk 1,21-28: V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář