Jdi na obsah Jdi na menu

Nájsť podstatu

11. 4. 2015

http://sopaderelatos.com/wp-content/uploads/2014/01/rosa+en+tu+mKaždý z nás vo svojom živote riešime mnohé skutočnosti od tých komplikovaných - štúdium, práca, bývanie, povolanie, partnera do života, až po tie banálne - aký mobil kúpiť, ako stráviť dnešný večer… Položíme si však niekedy otázku: Čo je najpodstatnejšie v mojom živote? Ktorú skutočnosť nesmiem stratiť z očí? Ktoré rozhodnutie ma sprevádza po celý život?
Nechcem tým povedať, že vybrať si partnera pre život či rozhodnúť sa pre isté povolanie, dokonca aj kúpiť si ten adekvátny mobil sú nepodstatné otázky. Skôr, že nájdením podstaty a zmyslu života aj tieto otázky dostanú inú perspektívu.

Toto ma napadlo, keď som čítal poslednú kapitolu Markovho evanjelia. Ono je veľmi strohé vo svojom rozprávaní o udalostiach po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Na rozdiel od ostatných troch evanjelií prináša správu o ženách, ktoré pri prázdnom hrobe nájdu sedieť mladíka, ktorý im povie: “Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu … choďte a povedzte (to) jeho učeníkom a Petrovi.” Ony však mlčali zo strachu. A potom nasleduje krátke zhrnutie, ktoré akoby nemalo za cieľ presviedčať o Ježišovom zmŕtvychvstaní (ako to robia ostatné tri evanjeliá), aby jeho učeníci uverili. Práve naopak: chce predstaviť potrebu čnosti viery pre pochopenie týchto udalostí. Bez viery sa nedokáže učeník priblížiť ku Zmŕtvychvstalému Kristovi.
Zmŕtvychvstalý Kristus je udalosťou viery, nie udalosťou histórie. Je osobnosťou evanjelií a nie osobnosťou dejepisných kníh. Len skrze gesto dôvery učeníkov a to naše ho dokážeme stretnúť. A tak Markovo evanjelium vo svojom závere nám prináša podstatu v živote viery: dôvera v Boha, v Jeho slovo.

To nás privádza k tomu, aby sme si uvedomili aj podstatu každodenného života. Neodvrhnime toto pozvanie pozastaviť sa nad touto otázkou. Pretože nie je podstatné, koho si berieš za manžela/manželku, ale či chceš pre neho/ňu naozaj žiť v plnom nasadení? Nie je podstatné, ktoré povolanie si si vybral, ale či sa preň dokážeš obetovať? Nie je podstatné, čo všetko máš, ale aký si človek? Choďte sa dnes pozrieť do plných obchodných centier, stráviac tam 2-3 hodiny a nekúpiac nič (ani zmrzlinu), len obdivujúc veci, ktoré pre svoj každodenný život vôbec nepotrebujete. Možno vás to privedie k tomu, že konečne vytiahnete zo šuplíkov a skríň veci, ktoré si uchovávate pre prípad ………

 

Mk 16,9-15: Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář