Jdi na obsah Jdi na menu

Cesta naspäť

8. 4. 2015

http://2.bp.blogspot.com/-6k3Bh-WGi5U/T9X1Mbn2otI/AAAAAAAAI9s/8pKaždodenná skúsenosť nás učí, že nadobudnúť nejakú kvalitu či talent (napr. byť dobrým umelcom, športovcom, remeselníkom...) vyžaduje od nás istú námahu a čas. Nedokážeme zrazu byť niekym. Niekym stávame sa svojou usilovnosťou a aktívnym rozvýjaním svojich kvalít. Paradox dnešnej doby zvlášť v európskom prostredí je, že opúšťa tento spôsob a často stačí len známosť na správnom mieste alebo peniaze vo vrecku.
Tento rast nie je niečo automatické. Môžeme sa zastaviť a upustiť z rastu vo svojich kvalitách. Môžeme upustiť vo svojej túžbe stávať sa niekym. Môže to byť strach, sklamanie, urážka, strata, moderné vyhorenie… Predsa je nutné prijať skutočnosť, že jednotlivec musí prejsť istou cestou prípravy, aby sa stal osobnosťou schopnou zaujať nejaké dôležité miesto v spoločnosti.

Dnešné evanjelium prináša udalosť Emauzkých učeníkov, ktorí po udalostiach Ježišovom umučení a smrti, sa vydávajú na CESTU. Na prvý pohľad sa zdá, že je to cesta návratu. Ježišovým vstupom na scénu sa tak stáva opravdivou cestou dopredu. Predstavujú nám obraz učeníka na ceste: na ceste objavenia, aká je naša cena pred Bohom; na ceste objavenia, kým sme a čo robíme tu na tejto zemi; na ceste k objaveniu nášho cieľa, nášho povolania. Takto cesta viery sa stáva postupným stavaním opravdivým učeníkom.

Celý svoj život máme na to, aby sme sa stali opravdivými ľuďmi, opravdivými veriacimi, opravdivými učeníkmi. S touto formáciou na ceste kráčania s Kristom nikdy nebudeme hotoví. Vždy prídu mnohé pochybnosti či otázniky, mnohé zaváhania či návraty. Táto cesta je cesta životom. Nečudujme sa tzv. “nekresťanským” reakciám našich veriacich, lebo to je aj naša cesta, podobné sú aj naše reakcie. To je cesta do Emauz, ktorú Kristus svojou prítomnosťou a trpezlivosťou neustále pretvára na rast a spoznávanie. Je to cesta dopredu.

 

Lk 24,13-35: V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 8. 4. 2015 8:58)

Na Slovensku je to doslova móda, ale aj taktika. Vidím v tom aj ďalší dôvod zrušenia politických strán. Stali sa z nich vyslovene sociálne výťahy - umožňujúce stať sa až ministrami vlády ľuďom, často veľmi mladým, ktorí naozaj ešte nič nedokázali a hlavne popri prednostiach mladosti, majú aj jej všetky negatíva. Vyhovujú aj preto, že sú manipulovateľní, uplatiteľní, tvrdí a draví - sú plne synovia tohto sveta. Nemôžu byť vyvážení mladými ľuďmi vychovanými napr. Saleziánmi, pretože títo nemajú už uvedené vlastnosti, ktoré by im zaručili výsadné miesta na slnku, o ktorých na tejto zemi nakoniec rozhodujú sily temna.