Jdi na obsah Jdi na menu

Spoločenstvo

19. 1. 2018

http://www.nev.it/img/app/5101782873261.jpgJe moderné vytvárať skupinky. Tieto skupinky majú hneď dva viditeľné aspekty. Tým prvým je uzatvorenosť, ktorá sa ospravedlňuje niečim spoločným medzi členmi a odlišnosťou od okolia (môže to byť záujem, hodnoty, pozície, pohľady). Je ťažké vstúpiť novým členom do týchto skupiniek. Druhým aspektom sú konšpiračné teórie tých iných, ktoré vznikajú pri pohľade na tieto skupinky. Že v pozadí je určite realizovaná nejaká nekalá činnosť.

Dnešné evanjelium nám prináša informáciu o tom, ako Kristus si vyberá spolupracovníkov. Nie sú to učeníci, ktorí si vyberajú svojho majstra, ako to bolo tradičné v židovstve. Ale je to Kristus, ktorý týmto gestom povolania zakladá svoju Cirkev. Nie je to uzatvorený multinacionálny Rotary klub. Je to spoločenstvo viditeľne odlišných a nedokonalých ľudí, ktorí žijú skúsenosť povolaných a milovaných. Zostávajú s Kristom, aby zakúšali jeho Slovo v modlitbe a meditácii. Potom išli a pomáhali Kristovi povolávať ďalších ohlasovaním jeho Slova.

V tejto multikultúrnej spoločnosti (a nebojte sa, nemáme to o nič ťažšie ako učeníci v Kristovej dobe; aj vtedy bol Jeruzalemský priestor bol poznačený prienikom mnohých kultúr a myšlienok - od rímskej, gréckej, aramejskej po sýrsku, chaldejskú…) je kresťan pozvaný prežívať tieto tri aspekty prvého spoločenstva: 1) cítiť sa povolaný a milovaný Kristom; 2) zostávať s ním, aby som mal účasť na jeho prítomnosti a Slove; 3) zjavovať iným pravú Božiu tvár.
Možno stojí zato, aby sme znovu prehodnotili katolíckosť našich spoločenstiev a hnutí. Zamýšľali sa nad pravdou, ktorú nám predkladá dnešný úryvok z evanjelia. Náš život, konanie, správanie môže byť otvorenou knihou evanjelia.

 

Mk 3,13-19: Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář