Jdi na obsah Jdi na menu

Radosť

15. 1. 2018

http://www.panorama.it/wp-content/uploads/2015/01/papa-bambini-mPozerajúc niektoré zostrihy a fotky Svätého Otca Františka som si uvedomil bohatstvo troch posledných pápežov pre túto cirkev. Každý iným spôsobom ju oživoval a privádzal k pravde. Ich komplementárnosť je ukážková. Ján Pavol II. sa ukázal ako nadšenec divadla, bol herec pravdy. Ľudia prichádzali do Ríma ho vidieť. Benedikt XVI. ako nadšenec múdrosti, bol pravý intelektuál. Ľudia ho prichádzali počúvať. František ako nadšenec vedy vnútra človeka, sa prejavuje ako pravý psychológ. Ľudia prichádzajú, aby sa ním nechali objať.

Novosť kresťanského posolstva spočíva v ohlasovaní radosti. A tá je zviazaná so skutočnosťou, ktorú je potrebné neustále oživovať a prehlbovať: jednota srdca, mysle a života s Kristom, Ženíchom. A tak ako nové víno je potrebné uchovávať v nových, silných sudoch, tak aj nový, vykúpený život s Kristom je potrebné dávať do obnoveného bytia.

Poznáme to, že nie všetky dni nášho života sú ožiarené svetlom radosti. Poznáme situácie, v ktorých zažijeme nespokojnosť a sklamanie, utrpenie a bolesť. Neviem prečo, ale mám dojem, že okolo mňa je množstvo ľudí, ktorí celý svoj život akoby žili v takýchto depresívnych stavoch. Keď hľadím na tváre ľudí kráčajúcich po ulici, cestujúcich v autobuse alebo vo vlaku, ešte aj tí mladí v prednáškových miestnostiach na univerzite sa správajú, akoby im všetko nešťastie padlo do náručia. A pritom máme neskutočné šťastie, že žijeme v krajine, kde riziko vojny je minimálne; kde nepoznáme, čo je hlad; kde sa neumiera na ceste. Čo nám chýba, aby sme aj v tých pár tragických momentoch prežívali vnútornú radosť?
Prijať vykúpenie, to čo ponúka Kristus. Nechať sa objať Kristovým výkupným dielom. Urobí to z nás ľudí slobodných, ktorí dokážu priniesť tomuto svetu radosť. Staneme sa novými nádobami, ponúkajúcimi nové víno. 

 

Mk 2,18-22: Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář