Jdi na obsah Jdi na menu

Zaľúbenosť

6. 3. 2015

http://1.bp.blogspot.com/_P06rcByV-00/S-Pc-qpNrxI/AAAAAAAAAa8/UZZaľúbenosť sa netýka iba lásky medzi ľuďmi. Túto danosť človeka prežívame aj v každodennom živote. Ide o zaujatosť voči nejakej osobe, činnosti alebo voči nejakej veci. Mladý chalan sa zaľúbi do futbalu. Táto jeho zaľúbenosť mu umožňuje prekonať ťažkosti spojené so “stávaním sa dobrým futbalistom” - pravidelná námaha s tréningmi; nefajčí, aby mal zdravé a čisté pľúca; zdravo sa stravuje. V istom okamihu zaľúbenosť vyprchá a on začína polemizovať s nastaveniami: veď jedna cigareta nepoškodí, čo tam jedno-dve pivá po tréningu, aj nejaký ten tréning môžem vynechať. Mohli by sme menovať ďalšie podobné zaľúbenia v našom živote: pestovanie nejakej hobby, nadšenie pre prírodu, chov zvierat, starostlivosť o mnohé skutočnosti.

Kristus nám dnes v Evanjelium skrze podobenstvo pripomína Božiu zaľúbenosť do diela stvorenia. Aj keď hovorí, že: “Istý hospodár vysadil vinicu.” Vysadiť vinicu nie je záležitosť pár dní. Ide o úpravu terénu, odstránenie kameňa, prekopanie pôdy, príprava systému, po ktorom sa bude vinič ťahať, zasadenie sadeníc, starostlivosť o nich až pokiaľ sú života schopné a pripravené priniesť úrodu. Ide o mnohoročnú starostlivosť až do momentu, keď je pripravená do prenájmu. Následne, aby pravidelnou starostlivosťou prinášala úrodu, z ktorej budú mať úžitok tí, ktorí pracujú na nej, ale aj majiteľ. Toto je Božia zaľúbenosť do diela, ktoré postupne pripravuje.
Podobenstvo súčasne predstavuje obraz ľudstva, ktorý nerozpozná svojho Stvoriteľa. Toto obmedzenie, táto tragickosť je zhrnutím dejín Boha a Izraela, Boha a ľudstva. Dokonca ľudstvo si ho nahrádza sebou samím: “Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!” V tomto spočíva podstata hriechu. Viera, že ja ako človek si vystačím, Boha nepotrebujem.

Každodenný život nás však učí, že si sami nevystačíme. Potrebujeme toho druhého a dokonca je danosťou človeka milovať druhého (nie len byť milovaný). A Boh nás učí pravej láske. Cirkevní otcovia dobre vedeli, že nie som schopný pravej lásky, ak sa najprv nenechám osloviť tou Božou láskou. Aj preto Cirkevný rok nám neustále pripomína udalosti, kde sa predstavuje táto Božia láska voči nám. Na jednu z nich sa v tomto čase pripravujeme.

 

Mt 21,33-43.45-46: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář