Jdi na obsah Jdi na menu

Ísť k podstate

4. 3. 2015

http://www.marth-naturfoto.de/wp-content/uploads/2012/11/SperlinNie som zástanca konfliktuálnej teórie, ktorá hovorí, že jedine konflikt usporiada veci. A čím väčší konflikt, tak tým väčšia zmena a poriadok nastane. Takáto teória Karla Marxa urobila mnoho zlého. Ale predsa konflikty v posledných týždňoch (atentát vo Francúzku, hon na čarodejnice zo strany médií voči referendu, aktivity Islamského štátu, konšpiračné teórie o Ukrajine, NATO a Putina…) priviedli mnohých k zamysleniu nad podstatnými otázkami ľudského života. Prinútili človeka rozmýšľať. Je super, ako aj ľudia, ktorých doteraz tieto veci nezaujímali, sa začali zamýšľať nad otázkou slobody (zvlášť slobody slova), hodnôt, práv a povinností, rozpoznania práva a výsady, nad hodnotou rodiny či významu manželstva… Mnohí si otvorili slovníky, dejiny filozofie, dejiny kresťanského myslenia, aby našli hodnoverné odpovede na tieto životné otázky.

Uvažujúc nad mnohými otázkami položenými v tomto Pôstnom období zo strany Ježiša ste istotne došli k záveru, že Kristus sa nebaví nad malichernosťami ľudského chápania života. Toto obdobie nás vovádza k podstate života, k pravde o nás a o spoločenstve, v ktorom žijeme. Ešte očividnejšie to robí dnešné evanjelium. Hovoriac o utrpení, ktoré sa na neho blíži - apoštoli uvažujú nad ľudskou túžbou vládnuť mocou a nie láskou či obetou pre druhého - je prinútený ich napomenúť a priviesť k pravde a podstate učeníctva: “Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.”

Riziko uniesť sa svetskou mentalitou moci a vypočítavosti je veľké. Tituly, honor, pozície v komunite nechajú uniesť človeka ďaleko od Kristovej predstavy o učeníkovi - služobníkovi. Bolo by smiešne, ak by človek vstupoval do Cirkvi pre neschopnosť sa uplatniť vo svete, v každodennom živote. Cirkev nie je inštitúcia, ktorá imituje prejavy sveta. Je to nové miesto, ktoré prijíma Božou logiku. Tá je postavená na službe a obete voči druhému. Majme toto na pamäti a s otvorenými očami vnímajme možnosti svojej realizácie cez službu blížnemu. Nech našu aktívnosť neštartuje konflikt s niekým, ale radosť byť darom pre druhého.

 

Mt 20,17-28: Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 9. 3. 2015 16:21)

Súhlasím, ale pri stretnutí s určitými ľuďmi, i určitými myšlienkovými smermi - liberalizmus, relativizmus, ateizmus, egoizmus a pod. nevidím inú možnosť ako ísť do konfliktu - povedať jasne nie - pštrosie pchanie hlavy do piesku nič nerieši - respektíve vyhovuje zlu, nečinnosťou podporuje zlo.
Konflikt je reálnou vnútornou súčasťou pozemského života, a neujdeme mu, nech samu vyhýbame akokoľvek- nehovoria o tom, že akú cenu za to zaplatíme - ak sa dôsledne celýá život vyhýbame konfliktom a žijeme si úplne super, vo svojom pohodlí a kľude.

Re: komentár

(Dominik, 9. 3. 2015 16:58)

S tým konfliktom súhlasím - konflikt dobre riadený priniesol viac krát mnoho dobrého. Len neviem či je šťastné vychádzať z predpokladu potreby konfliktu - je to také Marxova idea. Som skôr z správne využitie konfliktu (ak už ten konflikt nastal) pre rast.