Jdi na obsah Jdi na menu

Učiteľ

3. 3. 2015

http://cdn-2.mammaebambino.it/o/orig/come-insegnare-a-un-bambinoPočnúc modernitou a ešte viac postmodernitou sa učenie stalo dôležitým aspektom spoločnosti. Táto premena pochádza z prevratu chápania sveta - reality cez osvietenecké myslenie. Už nie je Boh ten, ktorý definuje všetko a človek už nie je človekom vo vzťahu s ním a s okolím. A tak myslitelia hľadajú niečo, čo ľudí zjednocuje. Predstavujú koncept, ktorý pre stredovekých filozofov bol čistou teoretickou a abstraktnou predstavou: natura pura (čistá prirodzenosť). Človek sa nerodí vo vzťahu, ale sa nemu učí. Učenie sa stalo magnou chartou razionalizmu. A tu vyvstáva otázka: kto je dobrý učiteľ?
Dobrý učiteľ nie je ten, ktorý len rozpráva. Najlepší je ten, ktorý skôr ako začne vyučovať slovami, dá najavo so svojimi skutkami schopnosti, profesionálnosť. Toto pravidlo je ešte aktuálnejšie pri morálnej výchove. Učiteľ morálky (rodičia, kňaz, učiteľ a koniec-koncov každý) musí žit morálku, ktorá chce byť viditeľná v každom slove, túžbe, projekte života či prejavoch svojej vôle. V jeho živote nesmie byť prítomné pokrytectvo.

Práve tento aspekt kritizuje Kristus v dnešnom evanjelium: “všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli”. Pred týmito slovami s pokorou každý z nás skloní hlavu. Ruku na srdce: kto z nás sa od malička neučí, ako zahrať tie najlepšie pózy pred druhými. Veď ešte aj státie pred zrkadlom, nacvičovanie póz, prejavov… nie je nacvičovanie nášho lepšieho ja? To neznamená, že človek sa nemá vnútorne cvičiť.

Mnohokrát na našich dedinách som zažil pri práci, športovaní, v hľadisku ako si chlapi uľavili. Keď si uvedomili, že pri nich stojí kňaz, hneď sa začali ospravedlňovať: “Prepáčte, otče, ale viete, ja nie som žiaden farizej. To, čo na srdci, to na jazyku.” A ja im: “Bez urážky, ale to máte v tom svojom srdci poriadny bordel.”
Človek je pozvaný k seba-formácii a práci na svojej osobe. Ale prostredníctvom zvnútornenia dobrých vlastností. Aj dnešný deň je pôstna príležitosť zvnútornenia nejakej z nich.

 

Mt 23,1-12: Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 3. 3. 2015 11:57)

Racionalizmus pokračuje ďalej. Prostredníctvom internetu a počítačov vzniká dištančné štúdium, znižuje sa počet kontaktných hodín a učiteľ sa stáva zbytočnosťou.
Učenie sa stáva len racionálnym získavaním poznatkov, kde už morálka nemá čo robiť - tak ako to platí o politike.
Takto ponímané vzdelávanie vedie ku kreovaniu "takmer psychopatov", vzdelaných oblúd schopných všetkého v záujme svojich potrieb a cieľov, ktoré nemajú konca kraja.