Jdi na obsah Jdi na menu

Postaviť sa na vlastné

18. 1. 2018

http://www.lavaldichiana.it/wp-content/uploads/2014/06/TravelingDať niekomu na ulici pár drobných je istota pre daný moment, pre onú chvíľu. Ale čo zajtra? Dať niekomu jednorázovo, ako to robia často aj politici, je len zaplátanie diery. Možno, že politici chcú práve toto. Aby sme potom prišli aj zajtra prosiť - zasa potrebujeme vašu pomoc. Ináč by sa cítili nepotrební. 

Za Kristom ide “veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey…”, počúvame v dnešnom úryvku z evanjelia. Čo títo ľudia hľadajú alebo očakávajú, že nájdu? Zaujímavé je to, že dokážu zanechať to, čo majú a ísť za niečim novým - Kristom. Evanjelista konštatuje: “lebo počuli, čo robí”. Je to práve výzva nádeje, kráčanie za niekym, kto má smerovanie. Preto sa tlačia na neho. Chcú byť stále bližšie.

Na rozdiel od mnohých politických sľubov, Ježiš nie len sľubuje, ale aj dáva plným priehrštím. Nie sú to istoty okamžiku, ale istoty pre budúcnosť. Kristus dáva naplno. Dáva človeku nový život. Uzdraviť znamená postaviť človeka na vlastné. Povedať mu, už ma viac nepotrebuješ: choď a ži naplno svoj život. Alebo ešte niečo viac. Znamená povedať človeku: “Ja teraz potrebujem teba”. Evanjelium to vyjadruje Ježišovou prosbou: “aby mu pripravili loďku”. Boh zrazu potrebuje zahrnúť uzdraveného človeka do svojho spásneho plánu. Je to jednoduchá loďka, žiadna luxusná jachta alebo kročiera, života obyčajného ale uzdraveného človeka. Človek sa stáva Božím nástrojom pre odovzdávanie posolstva spásy. Toto je to, čo Kristus ponúka.

 

Mk 3,7-12: Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář