Jdi na obsah Jdi na menu

Aká identita?

14. 4. 2015

http://www.culturaeculture.it/wp-content/uploads/2014/11/felicitVčera sme skončili s pozvaním vytvorenia pravej identity učeníka. Teda zanechanie starého spôsobu myslenia a prijatie nového uceleného a jednotného spôsobu, ktorý bude zahŕňať celého človeka a v každom okamihu jeho života. Preto je na mieste otázka: Aký je to vlastne spôsob uvažovania a správania?

Nikodém sediac pred Ježišom je človekom, ktorý pozná ako učiteľ veľmi dobre Písmo. Je postavou, ktorá sa vyníma medzi svojimi. Je pre to rešpektovaný a chválený. Predsa podľa Ježiša mu niečo chýba: Jeho poznanie sa sústreďuje na to, čo pochádza z dola - od ľudí, z ľudskej múdrosti; a chýba mu poznanie toho, čo prichádza zhora - od Boha. V tom spočíva prijatie pravej identity učeníka. Nechať sa osloviť Duchom, ktorý: “veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide”. Načúvať Duchu, ktorého slová nepochádzajú z ľudskej racionality - ale ju presahujú, dopĺňajú a často s odstupom času aj vysvetľujú.

V Nikodémovi sa nachádza aj naše pokušenie vysvetliť si vieru podľa seba - z dola, svojou racionálnosťou a uvažovaním. Toto človeku zabráni hľadieť Božím pohľadom. Americký psychológ Lawrence Kolberg pomenoval šesť hlavných štádií vývoja morálky u človeka (odporúčam - a to nie len rodičom - si prečítať niečo z jeho diela alebo aj z diela klasika vývinovej psychológie, švajčiarskeho psychológa Jeana Piageta). Tie prvé dve sú tzv. nekonvenčné a zamerané na trest a odmenu. Ide o pohľad zdola, kde všetko je definované pravidlom: “akcia a reakcie”. Takéto myslenie sa prejaví aj vo vzťahu k Bohu. Dám Bohu, čo mu patrí a dostanem od neho odmenu. Príde nejaké nešťastie či choroba, začnem sa pýtať, kde som urobil chybu a prečo ma Boh tresce. Jeden z mnohých našich prejavov uvažovania “z dola”, ktorý sa prejavý aj v každodennom živote a má mnohé následky.

 

Jn 3,7b-15: Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář