Jdi na obsah Jdi na menu

Kľuč k podstate

13. 3. 2015

http://blog.libero.it/1962z/getmedia.php?%3Cmc%60zo.goidz%2F6291Neviem, či by nejaký advokát alebo sudca vedel povedať koľko v našom Slovenskom právnom systéme máme zákonov, podzákonov a právnych noriem? Odvážim sa povedať, že by to bol poriadny rébus pre každého z nich. Veď, kto by sa mal vyznať v tom neskutočne širokom právnom priestore. Sledujúc dianie v politike a v exekutíve asi to bude ešte ťažšie. Predsa len by mala byť pre nich dôležitejšia otázka: či je niečo, čo tie zákony a normy spája alebo charakterizuje? Takúto otázku dostáva aj Ježiš v dnešnom evanjeliu.

K Ježišovi pristupuje jeden zo Zákonníkov a dáva mu famóznu otázku: “Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?” Aj keď je táto otázka mohla byť položená z dôvodu podchytenia v reči, predsa dáva impulz k uchopenia podstaty viery. Rabínska tradícia totiž pridala k Mojžišovmu zákonu viac ako šesťsto nariadení a príkazov, ktoré zbožný Žid musel dodržiavať. Ježiš, ako bolo spomenuté na inách miestach evanjelia, neprišil tento Zákon zrušiť ale naplniť. Preto jeho odpoveď je jasná: “Prvé je toto: …Milovať budeš Pána, svojho Boha… Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho…” Chce priviesť veriaceho človeka pôvodnému významu Zákona, ktorý sa realizuje a konkretizuje v láske. Nie je láska tým konkrétnym krokom, ktorý človeka privádza k pravému šťastiu?

Dovoľte mi príklad: aj deti spontánne dokážu vyjadriť veľkosť poslušnosti vyjadrenej v láske. Napríklad pri kŕmení, keď nechcú jesť, mamina zvyčajne použije vyskúšanú frázu: “Tak táto bude za ocinka, druhá za mamičku, tretia za bračeka…” a postupne to ide pekne do žalúdka. Akosi spontánne uchopia, že v láske sa oplatí poslúchať. Bez lásky je to skôr o tom, čo sa mi páči alebo nie v danej chvíli. Do života človeka vstupuje veľa skutočností, impulzov či inšpirácií, ale jestvuje niečo, čo by sme mohli definovať ako kľúč k ich pochopeniu? Pre Krista je to láska - láska k Bohu a láska k blížnemu. Je to cesta k tomu, aby som pochopil, že som bytie už milované. Láska je cestou, ktorá pohltí človeka a vovedie do tajomstva jeho existencie. A tým mu umožní pocítiť a prežívať plnosť života.

 

Mk 12,28b-34: Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář