Jdi na obsah Jdi na menu

Priviesť k pravde

9. 3. 2015

https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQBP1EeADWq4tBez akéhokoľvek posudzovania, ale istotne vo svojom okolí poznáte ľudí, ktorí túžia byť zadobre so všetkými. Tvária sa, akoby boli nad vecou. Prikývnu každému názoru, len aby neboli predstavení ako kritici alebo proti. Keď sa ich spýtajú na názor im rovní alebo nadriadení, buď budú šikovne z tej situácie vykľučkujú alebo podlizovačským spôsobom budú prikyvovať. Túžia byť s každým za dobre. Vytvoriť zo seba osobu milovanú a prijatú.

Ježiš je už známy v Júdey a Galiley a istým spôsobom aj milovaný. Ako hovorí predchádzajúci text evanjelia: Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.” Ľudia ho majú radi v čase, keď hovorí veci, ktoré sa im páčia, ktoré zdieľajú s ním, a ktoré zhodnocujú ich život. Karta sa obráti, keď jeho slová začínajú provokovať, vyvádzať z miery, keď začína pozývať k plnohodnotnejšiemu a pravdivejšiemu poňatiu pravdy o živote a vzťahoch tých, ktorí ho počúvajú. Zrazu ho ten istý zástup vyvádza z mesta “až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť”. Ježiš je pre nich škandálom, pretože sa považuje za proroka, ktorý nie je prijatý vo svojej vlasti. Prorok, poslaný Bohom, aby im otvoril oči pre pravdu. No pre Nazaretčanov je to obyčajný stolár a dajú mu to pocítiť.

Každý z nás si vytvoril svoj obraz o Bohu. A je pravdou, že niekedy ten, ktorý nám predstavuje sám Kristus nepasuje do tohto nášho konceptu. Túžime, aby sa Boh prispôsobil tomu nášmu. Nechceme zistiť, že sme boli blázni, že sme uverili týmto našim skresleným predstavám. No Boh si však nezúfa v snahe priviesť nás k pravému obrazu o sebe, aby sme skrze neho objavili pravdu o nás samých. Pretože, ak uchopím, že Boh je opravdivý Boh, potom ja som jeho stvorenie, v ktorom má svoje zaľúbenie, a ktoré pozýva do vzťahu. Takýto pohľad potom zmení aj môj život, moje správanie a moju účasť na živote blížneho a spoločnosti.

 

Lk 4,24-30: Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář