Jdi na obsah Jdi na menu

Hranica spokojnosti

17. 4. 2018

bimbo.jpgPoložili ste si otázku: Kde je vaša hranica spokojnosti, dovŕšením ktorej človek zakúsi opravdivú radosť? Od mnohých som počul slová o tom, ako sú v živote spokojní. A v tom okamihu začali lamentovať na mnohými vecami v ich živote. Hneď sa pominula tá spokojnosť.

Dnešný úryvok pokračuje vyrozprávaním udalostí, ktoré nasledovali po zázračnom rozmnožení chleba. Počúvame, ako svedkovia tohto zázraku sa pýtajú: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?” Neuspokojujú ich znamenia a zázraky, na ktorých neboli obyčajnými svedkami, ale pravými účastníkmi. Následne ho prosia: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.” Vždy nám dávaj chlieb života. Chlieb je tá skutočnosť, ktorá nasýti túžbu po živote.

Počul som to už od mnohých profesorov politiky: “Pamätajte, zástupy rozmýšľajú vždy bruchom.” A Rimania dobre vedia, čo potrebuje človek k spokojnosti: Chlieb a hry. Ale Kristus pozná pravdu o človeku vyjadrenú v knihe Deuteronómium: "človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst”. A tak pozýva k stolu Slova - stretnúť denno denne to Slovo, ktoré "osvecuje každého človeka, prišlo na svet”. On sám sa stáva chlebom pravého života, ktoré má silu nasýtiť (uspokojiť) človeka.

 

Jn 6,30-35: Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 17. 4. 2018 10:12)

Nespokojnosť patrí k podstate človečenstva. Ako všetko ostatné nemá znamienko ani plus ani mínus. V kladnej podobe, maximálnej veľkosti a v spojení s ďalšími faktormi prináša vynálezy a umelecké diela, v zápornej - genocídu vlastného i cudzích národov a etník.