Jdi na obsah Jdi na menu

Posol pravdy

6. 2. 2015

http://www.cavalieridellaluce.net/chiara-amirante/files/verità.jČo je pravda? Kde je pravda?, nie sú len otázky minulosti a ešte viac prítomnosti. Sloboda slova, ktorú si veľmi vážim a je pre mňa dôležitým aspektom života, má za cieľ priviesť človeka k pravde. Zdá sa vám, že sa to deje? Umožňujú nám média, do ktorých môžeme už aj aktívne (môžete napríklad tento príspevok komentovať) i pasívne vstupovať (môžete pravidelne prichádzať na túto stránku), uchopiť pravdu? Iste budete so mnou súhlasiť, že je to stále ťažšie a ťažšie.

V pozadí nám dnešné evanjelium predstavuje odkiaľ prichádza pravda. Boh pravdu zveruje do rúk posla. Táto pravda je ako dvojsečný meč, ktorý nenechá človeka kľudne spávať. Vniká do hĺbky srdca. Pôsobí ako v živote Herodesa - keď túto pravdu “počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho (Jána - pravdu od Boha) rád počúval.” Ale takejto pravde treba veľmi rýchlo odťať hlavu - stačí uchytiť príležitosť, aby túto pravdu umlčali. A to za hocijakú cenu.

Koľkokrát aj my stojíme pred poslom pravdy, kedy bývame v rozpakoch. Pravda, ktorá privádza človeka k výzve zmeniť zmýšľanie i konanie. Ktorá privádza človeka k tomu, aby uchytil možnosť usporiadať veci vo svojom živote. A táto pravda nenechá človeka kľudne spávať. Zobúdza svedomie, ktoré nám kladie konkrétnu otázku: Prečo nežiť podľa pravdy? Ľudská hriešnosť a ľudské návyky na hriech sa snažia túto pravdu uzavrieť do väzenia. A ak zvíťazí boj, tak aj jej odťať hlavu. Aby mlčala. Čím viac zabíjame vo svojom živote týchto poslov pravdy od Boha, tým menej sme schopní odlíšiť ich od tých, ktorí nás navádzajú k odstráneniu pravdy. A tak sa zamotávame viac a viac do klamstva. Majme odvahu a radosť prijať poslov pravdy poslaných od Boha.

 

Mk 6,14-29: Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Iní hovorili. „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov!“ Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“ Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pravda!!!

(Maria, 6. 2. 2015 23:03)

Zajtra si PRAVDU mozeme ist obhajit...a to dokonca 3x!!!! Tak s odvahou do boja!