Jdi na obsah Jdi na menu

Môj postoj

21. 3. 2015

http://www.diaverum.com/PageFiles/1452/MY%20OPINION%20COUNTS%20_Reakcie a názory ľudí v dnešnom svete voči Kristovej cirkvi je plný kontradikcie. Ich postoje sú často diametrálne odlišné. Sú niektorí, ktorí nedopustia, aby bolo vyslovené krivé slovo na jej adresu. Chránia ju a obhajujú. Sú tu iní, ktorí sú si vedomí hriešnosti ľudí, ktorí sú súčasťou cirkvi a aktívne v nej pôsobia, ale zároveň si uvedomujú jej pozitívne pôsobenie vo svete. Jej charitatívne a duchovné pôsobenie prináša každodenne svoje pozitívne ovocie. Zo strany ďalších je tu aj jasné odmietnutie, ktorí ju považujú za niečo zastaralé - stredoveké, inštitúciu, ktorú treba zavrieť či odstrániť, ktorá stratila svoje miesto v modernom sekulárnom svete.

Čítajúc dnešné evanjelium, nie je možné nevidieť aspekt kontradikcie postoja ľudí voči jeho osobe, keď zjavuje svoj pôvod a vzťah k Bohu-Otcovi. Niektorí, vidiac jeho skutky a silu jeho slov, priamo vyznávajú: „Toto je naozaj prorok.“ Iní namietajú, že z Galiley nemôže prísť Mesiáš. Pochybnosti majú ešte aj sluhovia poslaní veľkňazmi a farizejmi, ktorí ho mali predviesť pred Veľradu. Jeho slová a skutky potvrdzujú jeho osobu, ale predstaveným Izraelského národa to nestačí. Odpovedajú násilím, ktoré bude premožené láskou Syna.

Aký je náš postoj ku Kristovi a k jeho dielu - Cirkvi? Otázka, ktorá je východiskom ďalšieho konania. Vychádzajúc z chrámu sa prejaví podobne ako v živote rozháraného národa. Ján pripomína: “A všetci sa vrátili domov.” Zhromaždenie nerozpozná, zostane naplnené prázdnotou a samotou. Rozíde sa do svojich domovov naplnené hnevom a rozdelením. Toto prináša negatívny postoj do života človeka. Kto prijme Krista, prijíma svetlo do života. To svetlo sa stáva chrbtovou kosťou našich každodenných postojov a našich drobných skutkov.

 

Jn 7,40-53: Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 23. 3. 2015 10:07)

V tekutej psotmodernej spoločnosti už zostali len dva pevné body, kde sa topiaci môže zachytiť a to je Cirkev (osobitne katolícka) a rodina.

Rozbiť obe, to je ešte nesplnený cieľ synov Zlého.

Tí čo to myslia s kritikou Cirkvi dobre si neuvedomujú, ani to, že "so špinavou vodou s vaničky vylievajú aj dieťa" ani to, komu a čomu tým s skutočnosti pomáhajú.

Re: komentár

(Dominik, 23. 3. 2015 12:11)

Tak to máš pravdu. A hlavne sa to nedá skrze kritiku realizovanú cez masmédiá a iné komunikačné kanály. Tak sa len utvrdí roztržka. Najlepším spôsobom zmeny je radosť z aktívneho pôsobenia v rámci nej... Či som alebo niesom ohodnotený...