Jdi na obsah Jdi na menu

Posol

1. 2. 2018

https://bellaciaogrecia.files.wordpress.com/2010/10/valigia.jpg?Slovenské rozprávky nesú v sebe dôležitý moment: hľadanie šťastia. Rozprávajú príbehy ako sa jednoduchí mladíci či dokonca princovia vydávajú zo svojho “neuspokojivého bezpečia” na cestu. Starí rozprávači si boli vedomí toho, že šťastie sa nenachádza v človeku. Človek musí výsť zo seba, zo svojho stereotypu, zo svojej zahľadenosti do seba. Musí vykročiť do života. Nakoniec to nebolo hľadanie šťastia, ale hľadanie opravdivého života pre niečo a pre niekoho, ktorý so sebou prináša aj šťastie.

Aj dnešné evanjelium predkladá Ježišovu výzvu vykročiť. Táto jeho výzva vykročiť tiež neznamená hľadanie šťastia vo význame sebauspokojenia. Je to poslanie k naplneniu života Dvanástich a nie len ich života ale aj života tých, ku ktorým sú poslaní. Nesú totiž posolstvo radosti o Božej láske voči človeku. Aby ich posolstvo nebolo plné prázdnych slov, dáva im moc nad nečistými duchmi a silu uzdravovať. Upozorňuje ich na jednu dôležitú skutočnosť: vedieť sa pritom spoliehať na Božiu starostlivosť.

Misionár nie je obyčajný cestovateľ, hľadač šťastia. On je nositeľ posolstva spásy prichádzajúcej v mene Krista. Svoje poslanie si nemôže zakladať na prijatí alebo na svojom úspechu. Jeho posolstvo spočíva: dať vedieť-poznať človeku, že Boh ho miluje.
A toto nie je úloha len kňazov, rehoľníkov, skutočných misionárov. Každý pokrstený dostal do vienka misijnú úlohu. Úlohu evanjelizovať - teda niesť posolstvo Dobrej zvesti do sveta. Iste najlepší spôsob je príkladom, pripravenosťou a radosťou z prítomnosti Božej moci v nás. Ale aj slová sú potrebné. Vsuňme do našich obyčajných rozhovorov posolstvo Božej lásky.

 

Mk 6,7-13: Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář