Jdi na obsah Jdi na menu

Kultúra vzťahu

23. 4. 2018

kulturavztahu.jpgNa prednáškach predmetu "Rozvoj a ľudské práva v medzinárodnej spolupráci" sme sa pozastavili nad sedemnástimi "Objektívmi pre udržateľný rozvoj" definovanými OSN. Krásne ideály i modely lepšej spoločnosti pre súčasný svet. Avšak, čosi tomu chýba - dobrý antropologický základ. Zhodli sme sa, že v kultúre individualizmu a utilitarizmu nie sme schopní realizovať tieto objektívy. Je potrebné odhaliť, že pravé "spoločné dobro”, o ktorom hovoria (Cirkev tento pojem pozná už od Tomáša Akvinského), je možné realizovať len vtedy, keď odhalíme rozmer vzťahu. Že každé konanie - individuálne či spoločenské - musí byť hodnotené z pohľadu vzťahu (to, čo nám neustále prízvukuje Pápež František).

Dnešné evanjelium nám prináša tento pohľad v konkrétnych príkladoch: pastier a zlodej (vo včerajšom to bol nádenník). Obaja vstupujú do vzťahu k ovciam. Postoj zlodeja (i nádenníka) je postavený na obyčajnom utilitarizme, ešte aj prostriedky na dosiahnutie cieľa sú nekalé. Kdežto pastier hľadá dobro zverených oviec. Dokonca on sám sa stáva nástrojom - bránou - na dosiahnutie cieľa samotného stáda (spoločenstva).

Ježiš Kristus sa stal opravdivým prostriedkom spásy človeka. Jedinou cestou, ktorá privádza človeka ku šťastiu. A to je dosiahnuteľné jedine vo vzťahu k nemu. Ak chýba tento základný vzťah, bude chýbať i schopnosť vstúpiť do vzťahu k spoločenstvu zídenému okolo Krista. Preto skúsme začať od seba presadzovať novú kultúru vzťahu, ktorá umožní v malom či veľkom budovanie ideálov (tých evanjeliových, ľudských i tých OSN).

 

Jn 10,1-10: Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 24. 4. 2018 13:47)

Všimnime si úvod state: máme teóriu rozvoja, ale nemáme rozvoj, máme teóriu ľudských práv, ale nemáme ich uplatnenie, máme aj teóriu morálky - ale nemáme morálku v praxi, v ktorej je len prekážkou úspechu. O tom je naša súčasná spoločnosť, ktorú individualizmus a egoizmus vedie do záhuby - ibaže by sme prijali nereálny predpoklad, že veci sa môžu zhoršovať donekonečna. A nič sa nestane.