Jdi na obsah Jdi na menu

Lavica obžalovaných

23. 3. 2015

image.jpgPredstavme si, že sa nachádzame v súdnej sieni. Na prvý pohľad sa môže zdať, že v dnešnom úryvku z evanjelia privádzaju na lavicu obžalovaných ženu. Ale pri lepšom zahľadení sa do podstaty odhalíme, na lavici obžalovaných už nesedí ani tak žena, ktorá spáchala hriech cudzoložstva, ako sám Kristus. Cudzoložnica je len príležitosťou pre farizejov, zákonníkov, predstavených Izraela, aby mohli Ježiša odsúdiť. Hľadajú motív jeho odsúdenia. Odsúdenie samotnej ženy smeruje k odsúdeniu Krista. Ukameňovanie ženy pre cudzoložstvo sa má stať ukamenovaním Ježiša za rúhanie sa proti Bohu, keď sa dáva na jeho úroveň. Veď kto iný ako Boh môže odpúšťať hriechy?
Ale udalosti naberú na obrátkach pri zvrate, kedy žalobcovia (farizeji a zákoníci) sa stávajú obžalovanými a obžalovaní (žena a Kristus) sa stávajú žalobcovia a sudcovia. "Ani ja ťa neodsudzujem", hovorí Ježiš prekvapenej žene, ktorá zhrešila. Tento krátky rozhovor nás vovádza do srdca Ježišovho posolstva: neodsúdiť človeka, priviesť ho k obráteniu. On je priateľ hriešnikov a mýtnikov. Zároveň dáva slobodu človeku rozhodnúť sa pre zmenu alebo zostávať v stave hriechu. Predsa dôležitá výzva: "choď a už nehreš!" iste nezostáva bez odozvy. Odpustenie mení človeka a nenecháva ho v pôvodnom stave.

A tak môžme prijať veľké posolstvo do života každého z nás, ktorí sme hriešnici. Hriech nie je skutočnosť, ktorá je určená na ukrytie. Je udalosťou, ktorá predstavuje nie len miesto odpustenia, ale aj dôkladné poznanie seba samého a odpúšťajúceho Boha. Ja ako hriešnik som ten, ktorý sa pohybuje medzi dvoma bodmi: veľkosťou bytia stvoreného Bohom a bytia padnutého pod ťarchou dedičného hriechu. Prijatie odpúšťajúcej Božej lásky ma v mojich každodenných prejavoch približuje k realizácii toho prvého. Odmietnutie ma posúva k tomu druhému.
Otázka na začiatok týždňa: kam nasmerujem svoj pohľad? V tom je krása hriešneho človeka, omilosteného Bohom a postaveného pred slobodu rozhodnutia.

 

Jn 8,1-11: Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom počnúc staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář