Jdi na obsah Jdi na menu

Predpoklad dobrej komunikácie

24. 3. 2015

http://crescebene.com/wp-content/uploads/comunicazione-genitori-Jeden z komentárov na tejto stránke priniesol vetu: "Chyba nie je vo vysielaní, ale v prijímačoch." Pripomenul mi jasnú krehkosť v komunikácii a častú tažkosť v pochopení toho, čo je odovzdávané slovami alebo aj gestami. Človek je tvorený totiž aj svojou históriou, udalosťami a stretnutiami, ktoré poznačujú jeho myslenie a chápanie. Či sa nám to páči alebo nie, sme odlišní. Chce to veľa sústredenosti, otvorenosti a aj nadšenia, aby sme pochopili toho druhého. A aj to nemusí byť zárukou úspechu. Asi to bude chcieť ešte niečo viac.

Jánovo evanjelium prináša príklad takéhoto nepochopenia v komunikácie medzi Kristom a Židmi. Dokonca vysvetľuje odkiaľ pochádza toto rozdielne chápanie udalostí, ktoré sa odohrávajú v jeho príchode na túto zem: "Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta." Rozdielnosť svetov prináša rozdielnosť zmýšľania, a to prináša rozdielnosť posudzovania a nechápania. Predsa im Ježiš dáva východisko z tejto tragickej situácie nepochopenia: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som..." Vo vyzdvihnutí na kríž sa predstaví vo svojej plnej kráse zmýšľanie Boha a zmýšľanie človeka. Na tom mieste sa predstaví aj spôsob komunikácie. Totiž v kríži sa Boh uponížil, stal sa pokorným služobníkom. V pokore sa realizuje komunikácia medzi Otcom a Synom: "ja vždy robím, čo sa páči jemu", a medzi Bohom a človekom: "keď to hovoril, mnohí uverili v neho".

Pokora je cesta pochopenia. Skloniť sa pred tajomstvom druhého (ako matka pred dieťaťom) a pred spôsobom odovzdávania posolstva - tak od Boha ako aj od blížneho. Obaja komunikujú seba neustále novým a svojským spôsobom. Aj dnešný deň je príležitosťou, aby sme sa tejto pokore učili. Pri našich najbližších, pri tých vzdialených a pri Bohu.

 

Jn 8,21-30: Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“ On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 25. 3. 2015 8:05)

1. do všetkého živého Boh vložil túžbu (pud) sebazáchovy - prežitia

2. k tomu je často potrebná obrana - alebo útok - agresia

3. agresiu má v sebe každý človek - ide len o to v akom množstve

4. ale pre agresiu v Nebi niet miesta - takže tí čo sa tam chceme sa musíme učiť pokore - to je o tom "uponížení sa Ježiša až na smrť", to je o jeho nasledovaní, komu sa to podarí bude žiť večne.

Re: komentár

(Dominik, 25. 3. 2015 9:29)

Naozaj nám Boh dal pudy, ale len zvieratá sa riadia pudmi. Človek má aj rozum a túžbu po čnostiach. A je človekom, pretože aspoň minimálnym spôsobom sa snaží ovládať tieto pudy...