Jdi na obsah Jdi na menu

Sláva a pravda

21. 5. 2015

http://i.ytimg.com/vi/yiYaph_wch8/hqdefault.jpgPojem a projekt globalizácie vstúpil do nášho každodenného života. Teda proces prepojenia jednotlivých štruktúr v medzinárodnom rozmere. Môžeme hovoriť o zrútení charakteristických entít v materiálnom svete - času a priestoru. V minulosti človek pri svojom plánovaní musel rátať s týmito obmedzeniami. Viditeľné to bolo zvlášť v obchode. Presun ponúkaného tovaru bol obmedzený, komunikácia s druhou stranou zdĺhavá, riziká spojené s presunom, toto všetko padlo rozvojom dopravy a komunikačných liniek. Teda, svet sa stáva akoby jednou “veľkou dedinou”, povedal by kanadský teoretik a profesor anglickej literatúry Marshall McLuhan. V momente môžete virtuálnym spôsobom navštíviť peruánske stratené mesto Machu Picchu, či z tváre do tváre hľadieť priateľovi nachádzajúcom sa v austrálskom Sydney.

Predsa pri čítaní Ježišových slov: “aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe”, mi príde na um otázka: Čosi v tej prepojenosti nefunguje. Táto jednota, o ktorej hovorí Kristus je spätá s dvoma konceptami vyjadrenými v tejto Kristovej Veľkňazskej modlitbe. Kristus hovorí o pravde a sláve. Pravda, ktorá pochádza z Božích slov: “tvoje slovo je pravda”. A sláva vyvierajúca z Božej lásky voči človeku: “aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta”.

Istý slovenský profesor do svojho statusu na Facebooku napísal: “Práve sme … hovorili o pomoci kresťanom v Sýrii”. Napísal som provokačnú otázku pod tento status: “A čo ste vymysleli?” Paradoxom je, že aj keď sa svet stal jednou veľkou dedinou, často musíme sklopiť hlavu nad nemohúcnosťou vytvoriť jednotu s prenasledovanými a trpiacimi bratmi a sestrami vo viere. Možnot o chce prijať Boží koncept: slávu a pravdu. Žeby ten koncept slávy hovoril o väčšej dôvere v Božiu moc a silu? A koncept pravdy o našej pasívnosti a výzve k aktívnej angažovanosti z blízkosti?

 

Jn 17,20-26: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář