Jdi na obsah Jdi na menu

Nové okuliare

http://2.bp.blogspot.com/-sx50nzVCAd8/VNSyaqQPzPI/AAAAAAAABK0/YPUž som počas svojich dvanástich kňazských rokoch počul mnohokrát slová, ktoré vyjadrujú odlišnosť medzi svetom viery a každodennosťou. Akoby tieto dva aspekty sa nedali skĺbiť. Akoby kresťan bol odsúdený na život schizofrenika. V kostole tak a mimo neho ináč. Predsa jestvuje úzke prepojenie medzi svetom a vierou. Svet, do ktorého sme sa narodili; skutočnosť, v ktorej žijeme svoju každodennosť; priestor, v ktorom vytvárame a využívame stvorené veci; je jediný priestor, v ktorom môžeme stretnúť Boha.

Evanjelista Ján síce používa slovo “svet” s negatívnym aspektom: svet nespozná prichádzajúce Slovo; svet nenávidí učeníkov Krista; svet odmieta posolstvo od Boha. Dokonca aj v samotnej Cirkvi počas jej dejín prišlo k určitému znehodnoteniu vízie samotného sveta. Svet ako negatívna skutočnosť.
Napriek tomu Ježiš predstavuje postoj Boha voči svetu dosť odlišným spôsobom: “Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” Svet je realitou, ktorú Boh miluje.

Kresťan sa tak nachádza v kurióznej situácie: patrí do tohto sveta, v ktorom sa nachádzajú mnohé kontradikcie; zároveň je pozvaný svoju prítomnosť prežívať iným spôsobom - podľa evanjelia. Toto evanjelium mu totiž umožňuje vidieť svet iným spôsobom. Skúsme nadchádzajúcich dní nenasadzovať si ružové okuliare ale okuliare evanjelia - prekvapením bude odhalenie, ako sme doteraz smiešne posudzovali udalosti.

 

Jn 17,1-11a: Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 19. 5. 2015 8:41)

Svet je rozdelený na dve časti, na Božie kráľovstvo a na panstvo Zlého - ich rozloha a hranice sa menia každým okamihom - každým ľudským dobrým i zlým skutkom.