Jdi na obsah Jdi na menu

Prečo nie všetko?

25. 5. 2015

http://www.visionealchemica.com/wp-content/uploads/2013/09/entusSlovo entuziazmus, ktoré sa pozitívne dostalo do nášho slovníka ako nadšenie, radosť z nasmerovania na istý cieľ, pochádza z antického gréckeho slova enthusiasmòs. Je zložené z dvoch slov en (v) a theos (boh). Doslovne by sme ho mohli preložiť ako “s Bohom vo vnútri”. Hovoríme o Božej “invázii” do ľudského života. Človek naplnený nadšením z Božej prítomnosti. Aj v slovenčine ho používame na vyjadrenie emócie či vzrušenia ľudskej duše, ktorá sa navonok prejaví radosťou, nadchnutím, obdivom. Je to pocit zápalu a záujmu pre nejaký ideál v mnohých životných oblastiach.

Dnešné evanjelium nám prináša udalosť, v ktorej ku Ježišovi pristúpi človek plný entuziazmu pre večný život. S úprimný a nefalšovaným postojom žiada Krista o správne nasmerovanie k tomuto ideálu. Vie, že sám to nedosiahne. Potrebuje pomoc - Božiu pomoc. Prvou vecou, ktorú Kristus od neho žiada, je zachovávanie Božích prikázaní. Zvlášť tie, ktoré sa týkajú vzťahu s ľuďmi. Iste v tom momente naplnil jeho srdce ešte väčšou radosťou, v ktorej mohol povedať: “Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.” A tak Ježiš môže odhaliť ešte jeden chýbajúci krok: “Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” Akoby mu povedal: “Zanechaj všetko, čo máš, aby si našiel VŠETKO!” Vtedy vyhasol jeho entuziazmus.

Toto je cesta za PLNOSŤOU, po ktorej človek túži. Vydať sa na cestu za večným životom znamená, zanechať to “trochu” istôt, aby som získal “nie čosi viac” (ako to funguje v limitovanom svete - zrieknem sa čohosi teraz, aby som získal zajtra), ale aby som získal všetko - plnosť. Udalosť pre niektorých horká, pre niektorých skvelá.

 

Mk 10,17-27: Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 25. 5. 2015 7:47)

To je to, čov súčasnej prevažne postmodernej euroamerickej spoločnosti zúfalo potrebujeme - entuziazmus, ktorý je založený na Božej existencii, ktorá je zdrojom nádeje pre kresťanov, pretože inak všetky fakty , stručne zhrnuté, osobitne drvivá prevaha bohatých a mocných nad ľudstvom nás vedie len k pesimizmu a beznádeji.