Jdi na obsah Jdi na menu

Božia vytrvalosť

30. 5. 2018

vytvalost.pngJednou z hlavných charakteristík človeka je tá, že je otvoreným projektom (okrem toho, že má svoju osobnosť, posvätnosť, a je vo vzťahu k ľuďom a k Bohu). Neustále sa vyvíja a zdokonaľuje - tak povediac stáva sa človekom. Počas celého svojho života je pozvaný rozvíjať svoje talenty a schopnosti.

Ježiš spolu svojimi učeníkmi smerujú do Jeruzalema. Na tejto ceste im vyjavuje svoje očakávania: “Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom”. Toto všetko pre realizáciu Božieho kráľovstva a spásu človeka. V tej chvíli prichádza požiadavka zo strany dvoch učeníkov: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.” Namiesto toho, aby im vyčítal túto požiadavku, dáva prednosť vytvoriť priestor a čas k uvažovaniu: "Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?"

Práve v tejto situácii môžeme rozpoznať jemnosť, s akou sa Božia láska nikdy nevzdá realizovať túžbu obrátiť ľudské srdce. Priviesť každého človeka k tomu, aby hľadel na svet z pohľadu veľkonočnej perspektívy. Spôsobom, v ktorom sa čoraz viac zjavuje krása života. Kedy si môžeme uvedomiť, že môžeme milovať pretože sme boli milovaní.

 

Mk 10,32-45: Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 1. 6. 2018 12:52)

Je to nádherná idea využívať vedúce postavenie pre úžitok podriadených, ale len málo vládcov sa dokázali na vec takto pozrieť, a dnes ako by už na svete nebolo ani jedného takéhoto - svätého už na Zemi. Kde inde ako do priepasti by nás mohli zaviesť takíto pastieri?