Jdi na obsah Jdi na menu

Prežívať lásku

7. 6. 2018

http://s8.favim.com/610/72/Favim.com-boy-children-cute-flowers-6Aké je ťažké, v dnešnej komplexnej dobe, robiť závery a hodnotenia. Dokonca i v otázkach, ktoré sa na prvý pohľad zdajú samozrejmé a prirodzené. Stačí nahliadnuť trochu pod povrch a zbadáme, že aj ony skrývajú v sebe množstvo prekvapujúcich podotázok, ktoré v povrchnej a rýchlej odpovedi sme nebrali v úvahu. Jednou z nich je istotne: Ako prežívať naplno kresťanský život?

Ďalšie pokúšanie Ježiša prichádza zo strany jedného zo zákonníkov, ktorý sa snaží poukázať u Ježiša na chýbajúcu kultúru a nedokonalé poznanie Písma. Otázka je jasná: “Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Môže sa zdať veľmi jednoduchá (ale to len pre nás, ktorí poznáme, ako tento príbeh skončí). Avšak keď zoberieme v úvahu, že židovská kultúra pozná viac ako 600 rôznych zákonov, prikázaní a nariadení, nie je jednoduché urobiť rebríček dôležitosti. Napríklad samotní farizeji tvrdili, že každé z nich má rovnakú váhu.
Ježišova odpoveď ide v duchu rabínov vtedajšej doby: základom Zákona je láska, láska voči Bohu, blížnemu a sebe samému. Avšak nestačí len poznanie, je potrebné ešte jeho prežívanie. Preto Ježiš hovorí zákonníkovi: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva."

Je super, že Boh svojimi zákonmi ide k podstate ľudského života - prejaviť lásku a prežívať lásku. Pekná ídea, avšak ako aplikovaná. Boh nás týmto prikázaním pozýva aspoň naštartovať naše schopnosti a túžbu - možno niekto má viac darov, iný menej. Každý podľa svojich možností. Dôležité je, aby do realizácie prikázania lásky bolo zapojené celé naše srdce, vôľa a myseľ.

 

Mk 12,28b-34: Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář